• Studia
 • Szkoła Doktorska TIB PAN

Szkoła doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN)

 • Instytut Podstaw Informatyki PAN jest jednostką prowadzącą Szkołę Doktorską Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). TIB PAN prowadzi kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna,
  • nauki medyczne,

  obejmujące m.in. sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo oraz nauki obliczeniowe w biologii i medycynie.

  Szkołę Doktorską TIB PAN współtworzą i prowadzą:

  •  Instytut Badań Systemowych PAN,
  •  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
  •  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
  •  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
  •  Instytut Podstaw Informatyki PAN,
  •  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (koordynator Szkoły)
    oraz 
  •  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK.

  Uczestnikom Szkoły Doktorskiej przyznawane jest stypendium w wysokości 3500 PLN miesięcznie brutto.

  • 08.08.2023 - Rekrutacja uzupełniajaca do Szkoły Doktorskiej TIB PAN na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w 1 września 2023. Termin składania dokumentów mija 10 września 2023 r.
 • UWAGA! Osoby aplikujące na projekt zgłoszony przez IPI PAN powinny obligatoryjnie skontaktować się z autorem wybranego tematu i uzyskać jego wstępną zgodę na aplikację przed złożeniem dokumentów.

  Instytut Podstaw Informatyki PAN w ramach Szkoły Doktorskiej TIB PAN prowadzi następujące tematy badań w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja:

  1. Continual learning of neural networks (Tomasz Trzciński, Paweł Morawiecki) - opis projektu (en);
  1. Discovery of the source of gene expression variation in cell populations – analysis of the associations between epigenetic signals
   and the three-dimensional structure of chromatin (Michał Dąbrowski) - opis projektu (en);
  1. Enabling Privacy, Trust and Security in Emerging Technologies using Zero-Knowledge Proofs (Stefan Dziembowski, Josef Pieprzyk) - opis projektu (en);
  1. Interaction Information and its usage in Genome Wide Interaction Studies (Jan Mielniczuk) - opis projektu (en);
  1. Learning to rank for uplift modeling and heterogeneous treatment effect estimation (Szymon Jaroszewicz) - opis projektu (en);
  1. Model Checking Parametric Timed Strategic Abilities (Wojciech Penczek i Laure Petrucci (LIPN, CNRS)) - opis projektu (en);
  1. Towards Semantic Measures of Information Content - Integrating LinkGraph with Semistructured Textual Information (Mieczysław Kłopotek)
   - opis projektu (en);
  1. Tree quality assessment using close-range remote sensing data (Tomasz Trzciński, Paweł Morawiecki) - opis projektu (en) ;
  1. Variational approach to learning from incomplete data (Jan Mielniczuk) - opis projektu (en);
  1. Verification of Socio-Technical Models of Multi-Agent Systems and E-Voting Protocols (Wojciech Jamroga i Wojciech Penczek) - opis projektu (en);

  Pełna lista proponowanych tematów badawczych w ramach studiów w Szkole Doktorskiej TIB PAN znajduje się na stronie: Szkoły Doktorskiej TIB PAN

 • Ważne daty: 1–10.09.2023 - składanie dokumentów

   • Początek rekrutacji uzupełniajacej na rok akademicki 2023/2024 - 1 września 2023 r.; nadsyłanie dokumentów: 1–10.09.2023; rozmowy kwalifikacyjne: 13-22.09.2023; ogłoszenie wyników rekrutacji 25.09.2023.
  • Kandydaci do Szkoły Doktorskiej TIB składają następujące dokumenty:
   1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, ze wskazaniem tematu badań, osoby opiekuna naukowego i placówki, w której prace będą realizowane (MS Word  | PDF ),
   2. list motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego
   3. kwestionariusz osobowy (PDF  | MS Word ),
   4. życiorys, dwa zdjęcia; życiorys powinien między innymi opisywać szczegółowo historię edukacji kandydata i wykształcenie uzyskane dotychczas przez kandydata
   5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie z dziekanatu (może być dostarczone do 1 października),
  • Dokumenty dodatkowe:
   • wykaz publikacji naukowych, których kandydat jest autorem lub współautorem,
   • listy rekomendujące (polecające),
   • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, uczestniczenie w projektach naukowych i konferencjach naukowych, dyplomy, certyfikaty (w tym językowe), uzyskane patenty, odbyte staże naukowe kandydata itp..
  • Sposób dostarczania dokumentów (obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa):
   • pocztą tradycyjną na adres: IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, z dopiskiem (Szkoła Doktorska TIB PAN),
   • e-mailem na adres: tib@ippt.pan.pl, a następnie w formie papierowej nie później niż w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
   • osobiście w siedzibie Instytutu, ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, w sekretariacie Szkoły Doktorskiej TIB PAN, pok. 28.

  UWAGA! Dokładne terminy rozmów rekrutacyjnych dotyczących poszczególnych tematów badań prowadzonych w IPI PAN zostaną podane wkrótce. IPI PAN zastrzega sobie prawo wyboru pewnej liczby przedstawionych tematów do realizacji w ramach Szkoły Doktorskiej TIB PAN.

 • Podstawowa strona www Szkoły:
  tib.ippt.pan.pl/

  Koordynator Szkoły:
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  ul. Pawińskiego 5b
  02-106 Warszawa

  korespondencja z dopiskiem (Szkoła Doktorska TIB PAN),
  e-mail: tib@ippt.pan.pl
  tel: +48 22 826 65 08

  Lokalna jednostka prowadzaca szkołę:
  Instytut Podstaw Informatyki PAN
  ul. Jana Kazimierza 5
  01-248 Warszawa

  korespondencja z dopiskiem (Szkoła Doktorska TIB PAN),
  e-mail: tib_pan at ipipan dot waw dot pl


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności