• Aktualności

Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Weryfikacja formalna pomaga ratować demokrację (i sterować rakietami)


SpaceVote to nowy międzynarodowy projekt badawczy, realizowany przez Instytut Podstaw Informatyki PAN, SpaceForest z o.o. i Uniwersytet Luksemburski. Celem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć weryfikacji probabilistycznej do analizy tak różnorodnych zjawisk, jak wpływanie na wyborców podczas głosowania i manewrowanie prostą rakietą bezzałogową.

W ciągu ostatnich 30 lat świat przekształcił się w globalną, gęsto połączoną wioskę. Dotyczy to w pierwszym rzędzie usług i systemów IT, które obsługują skomplikowaną sieć użytkowników, rozproszonych na dużym obszarze geograficznym i pochodzących z różnych kontekstów kulturowych. Co więcej, usługi IT są tworzone przez ludzi i dla ludzi. W konsekwencji, analiza tych systemów musi brać pod uwagę czynnik ludzki i społeczny - co jest ogromnym wyzwaniem, gdyż ludzkie zachowania notorycznie wymykają się próbom formalnego, matematycznego opisu.

Procedury wyborcze są świetnym przykładem takich usług. Są niezwykle ważne dla społeczeństwa, a równocześnie z trudem poddają się formalnej weryfikacji. Tymczasem społeczeństwa demokratyczne stoją w obliczu poważnych zagrożeń. Oszustwa wyborcze, manipulowanie wyborcami, fake news i dezinformacja są wykorzystywane do zmiany wyników wyborów, a jeśli to się nie uda - do podważania tych wyników. SpaceVote to trzeci już z rzędu projekt, w którym łączymy techniki weryfikacji formalnej, teorii gier i logiki matematycznej, by lepiej oceniać i zapobiegać zagrożeniom dla demokracji.

W projekcie SpaceVote pokażemy również, że te same algorytmy mogą być wykorzystane w szerokiej palecie zastosowań, w szczególności do lepszej syntezy strategii dla prostych autonomicznych rakiet, poruszających się w niepewnym środowisku.

Czytaj więcej: Weryfikacja formalna pomaga ratować demokrację (i sterować rakietami)

6.02.2023 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Agnieszka Mikołajczyk-Bareła (VoiceLab / Politechnika Gdańska / hear.ai)


Streszczenie (autorskie):

Osoby głuche i niedosłyszące mają ogromną barierę komunikacyjną. Różne narodowości używają różnych języków migowych i nie ma jednego uniwersalnego, ponieważ są to naturalne języki ludzkie z własnymi regułami gramatycznymi i leksykonami. Metody oparte na głębokim uczeniu do tłumaczenia języka migowego potrzebują wielu odpowiednio oznakowanych danych treningowych, aby dobrze sobie radzić. W projekcie non-profit HearAI zajęliśmy się tym problemem i zbadaliśmy różne wielojęzyczne otwarte korpusy języka migowego oznaczone przez lingwistów w neutralnym językowo systemie Hamburg Notation System (HamNoSys). Po pierwsze, uprościliśmy trudną do zrozumienia strukturę HamNoSys bez znaczącej utraty znaczenia glosariusza poprzez wprowadzenie multietykiet numerycznych. Po drugie, do rozpoznania pojedynczych pojęć wykorzystaliśmy punkty orientacyjne oraz wybrane cechy na poziomie obrazu. Oddzielnie analizowaliśmy możliwości położenia ręki dominującej, jej pozycję i kształt oraz ogólną symetrię ruchu, co pozwoliło nam dogłębnie zbadać przydatność HamNoSys do rozpoznawania pojęć.

Czytaj więcej: 6.02.2023 - Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego"

06.02.2023 - Seminarium Instytutowe — godz. 14:00 stacjonarnie i on-line

Marta Kwiatkowska (Fellow of Trinity College, University of Oxford & Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Odnośnik do spotkania w MS Teams (nowe okno)

Streszczenie (autorskie):

Computing systems are becoming ever more complex, with automated decisions increasingly often based on deep learning components. A wide variety of applications are being developed, many of them safety-critical, such as self-driving cars and medical diagnosis. Since deep learning is unstable with respect to adversarial perturbations, there is a need for rigorous software development methodologies that encompass machine learning components. This lecture will describe progress with developing automated certification techniques for learnt software components to ensure safety and adversarial robustness of their decisions. I will discuss different dimensions of robustness, including bounded perturbations and causal interventions, as well as the role of uncertainty and explainability.

Czytaj więcej: 06.02.2023 - Seminarium Instytutowe

31.01.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Paweł Zawiślak (SGH, Zakład Ekonomii Matematycznej)

Streszczenie:
Przedstawię rodzinę norm na grupach permutacji $S_n$ . Normy te są zdefiniowane przy użyciu kodu Lehmera i w szczególności pozwalają odróżniać zmianę na pierwszych dwóch pozycjach permutacji od zmiany na dwóch ostatnich. Opowiem o podstawowych własnościach tych norm (między innymi wyznaczę rozkład normy na $S_infty$ indukowanej przez tę rodzinę).

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 marca 2023 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

  1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
  2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko dyrektora IPI PAN - 2022


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności