16.05.2022 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Inez Okulska, Anna Zawadzka, Michał Szczyszek, Anna Kołos (NASK)


Streszczenie (autorskie):

A gdyby tak reprezentować tekst dowolnej długości za pomocą jednego, równego, i dodatkowo w pełni interpretowalnego wektora? Bez korpusu do uczenia, bez słownika pretrenowanych osadzeń, pojedynczo, na miejscu lub na wynos? Czemu nie! Wektory StyloMetrix to wykorzystująca bogactwo biblioteki spaCy kombinacja lingwistycznych metryk. Takie podejście oczywiście pomija reprezentację semantyki pojedynczych słów czy fraz i teoretycznie nie pozwala na detekcję konkretnych tematów. Chyba że – semantyka niesiona jest również przez styl? Dotychczasowe eksperymenty, jak i rezultaty badań filologicznych pokazują, że obszary te są ze sobą mocno splecione. Okazuje się bowiem, że – przykładowo – treści niewłaściwe dla dzieci czy młodzieży to nie tylko oczywisty zestaw zakazanej leksyki, lecz także kombinacja charakterystycznych wskaźników morfosyntaktycznych tekstu. Są one tak wyraziste i dystynktywne, że korzystając wyłącznie z reprezentacji StyloMetrix, można osiągnąć precyzję na poziomie 90% w zadaniu klasyfikacji wieloklasowej. Ponadto okazuje się, że skoro każda wartość wektora jest znormalizowanym wskaźnikiem konkretnej gramatycznej cechy dokumentu, to można się również czegoś dowiedzieć na temat lingwistycznych wyznaczników danego stylu. Taka konstrukcja metryk to też krok w stronę interpretowalności algebraicznych metod selekcji cech. Przedstawione w wystąpieniu eksperymenty będą opierały się na treściach opublikowanych w Internecie.

11.04.2022 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Daniel Ziembicki (Uniwersytet Warszawski), Anna Wróblewska, Karolina Seweryn (Politechnika Warszawska)

Streszczenie (autorskie):

Przedmiotem wystąpienia będą cztery zagadnienia: (1) zjawisko faktywności we współczesnej polszczyźnie, (2) wykrywanie relacji wynikania, sprzeczności i niezależności w tekście, (3) stworzony przez nas językowy zbiór danych skupiony na opozycji faktywność-niefaktywność oraz (4) omówienie wyników wytrenowanych na zbiorze danych z punktu (3) modeli ML, których celem było przewidywanie relacji semantycznych z punktu (2).


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności