29.05.2023 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 on-line

Józef Pieprzyk (Zespół Kryptografii IPI PAN)

Odnośnik do spotkania w MS Teams (nowe okno)

Streszczenie (autorskie):

W pracy rozważamy możliwości użycia pulsarów do generacji binarnych ciągów losowych. Tak uzyskana losowość ma wszystkie atrybuty publicznej weryfikowalności (PVR — publicly verifiable randomness). PVR ma wiele zastosowań. W kryptografii może być stosowana jako znacznik czasu, ale również jako publiczny ciąg losowy (ang. timestamp, public nonce). PVR może być również być wykorzystana do weryfikacji międzynarodowych porozumień i publicznego losowania (np. tabelki meczów w zawodach międzynarodowych).
Pulsary są to gwiazdy neutronowe (białe karły), które emitują wiązki promieniowania elektromagnetycznego w regularnych interwałach. Wybraliśmy dwa stosunkowo jasne (milisekundowe) pulsary i dokonaliśmy obserwacji ich gęstości strumienia wykorzystując teleskop z australijskiego obserwatorium w Parkes. Zastosowaliśmy trzy różne metody ekstrakcji bitów. Losowość otrzymanych bitów została zweryfikowana za pomocą testów statystycznych z kolekcji rekomendowanej przez NIST. Dwa teleskopy, jeden w Australii (Parkes) a drugi w Chinach (FAST), zostały wykorzystane do wygenerowania tego samego ciągu losowego w dwóch miejscach odległych od siebie około 6000 km.
Prezentacja jest oparta na pracy opublikowanej w Astronomy and Computing w 2022 roku. Bezpłatna wersja jest dostępna https://arxiv.org/abs/2201.05763.

25.05.2023 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Agata Savary (Université Paris-Saclay)

Odnośnik do spotkania w MS Teams (nowe okno)


Streszczenie (autorskie):

Jednostki wielowyrazowe to połączenia słów posiadające specyficzne własności semantyczne takie jak niekompozycyjność znaczeniowa, dekompozycyjność, przezroczystość i figuracja. Wieloletnie debaty językoznawcze sugerują, iż te własności warunkują warianty morfoskładniowe, w których dana jednostka może występować. W moim referacie rozszerzę te rozważania do koreferencji rzeczownikowej. Punktem wyjścia będzie hipoteza, według której wewnętrzne człony jednostki wielowyrazowej powinny pojawiać się w nietrywialnych łańcuchach koreferencyjnych z niskim prawdopodobieństwem. Kilka poprzednich prac wskazywało już na sporadyczność zjawisk koreferencyjnych w kontekście jednostek wielowyrazowych, lecz obserwacje te nie były poparte danymi liczbowymi. Tematem referatu będzie próba wypełnienia tej luki poprzez studium korpusowe dotyczące czasownikowych jednostek wielowyrazowych i koreferencji rzeczownikowej w języku francuskim. Wyniki w wysokim stopniu potwierdzają hipotezę, ale również ujawniają pewne tendencje związane z typami jednostek wielowyrazowych i tekstów, w szczególności z transkrypcją mowy.

23.05.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Agnieszka Wiszniewska - Matyszkiel (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)

Streszczenie:
(praca wspólna z Vikas Kumar)
It is widely assumed in economic theory that copies of profitable firms are established proportionally to the profit, while in the case of losses, existing firms gradually disappear. This process is usually considered in a market environment which is constant during the convergence to the perfectly competitive long run equilibrium and any changes of the environment are examined as a jump with consequences illustrated by a comparative statics.
This cannot be applied to firms operating in industries based on common renewable resources, like e.g. fishing in open access marine fisheries. First of all, the biomass of the caught species evolves as a result of fishing. Besides, interactions between various species constituting its ecosystem have to be taken into account, which substantially increases the complexity of the problem even if the firms considered are myopic.
In our paper, we model such a market, with the firms fishing the top predator in a tritrophic food chain. The dynamics of the number of firms is proportional to single firm's profit. The firms interact within the structure of two different economic organizations of the market: the perfect competition and the Cournot oligopoly. Both the dynamic models are analysed with various dynamical tools such as stability and bifurcation analysis. We are especially interested in the case when the population without the top predator results in a stable limit cycle while introduction of the top predator results in chaotic dynamics, which corresponds to introduction of an invasive species. We answer the question how changes of the model parameters can result in stabilizing the three species system and how those changes can be obtained by various constant over time policies of a regulatory institution.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności