06.02.2023 - Seminarium Instytutowe — godz. 14:00 stacjonarnie i on-line

Marta Kwiatkowska (Fellow of Trinity College, University of Oxford & Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Odnośnik do spotkania w MS Teams (nowe okno)

Streszczenie (autorskie):

Computing systems are becoming ever more complex, with automated decisions increasingly often based on deep learning components. A wide variety of applications are being developed, many of them safety-critical, such as self-driving cars and medical diagnosis. Since deep learning is unstable with respect to adversarial perturbations, there is a need for rigorous software development methodologies that encompass machine learning components. This lecture will describe progress with developing automated certification techniques for learnt software components to ensure safety and adversarial robustness of their decisions. I will discuss different dimensions of robustness, including bounded perturbations and causal interventions, as well as the role of uncertainty and explainability.

6.02.2023 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Agnieszka Mikołajczyk-Bareła (VoiceLab / Politechnika Gdańska / hear.ai)


Streszczenie (autorskie):

Osoby głuche i niedosłyszące mają ogromną barierę komunikacyjną. Różne narodowości używają różnych języków migowych i nie ma jednego uniwersalnego, ponieważ są to naturalne języki ludzkie z własnymi regułami gramatycznymi i leksykonami. Metody oparte na głębokim uczeniu do tłumaczenia języka migowego potrzebują wielu odpowiednio oznakowanych danych treningowych, aby dobrze sobie radzić. W projekcie non-profit HearAI zajęliśmy się tym problemem i zbadaliśmy różne wielojęzyczne otwarte korpusy języka migowego oznaczone przez lingwistów w neutralnym językowo systemie Hamburg Notation System (HamNoSys). Po pierwsze, uprościliśmy trudną do zrozumienia strukturę HamNoSys bez znaczącej utraty znaczenia glosariusza poprzez wprowadzenie multietykiet numerycznych. Po drugie, do rozpoznania pojedynczych pojęć wykorzystaliśmy punkty orientacyjne oraz wybrane cechy na poziomie obrazu. Oddzielnie analizowaliśmy możliwości położenia ręki dominującej, jej pozycję i kształt oraz ogólną symetrię ruchu, co pozwoliło nam dogłębnie zbadać przydatność HamNoSys do rozpoznawania pojęć.

31.01.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Paweł Zawiślak (SGH, Zakład Ekonomii Matematycznej)

Streszczenie:
Przedstawię rodzinę norm na grupach permutacji $S_n$ . Normy te są zdefiniowane przy użyciu kodu Lehmera i w szczególności pozwalają odróżniać zmianę na pierwszych dwóch pozycjach permutacji od zmiany na dwóch ostatnich. Opowiem o podstawowych własnościach tych norm (między innymi wyznaczę rozkład normy na $S_infty$ indukowanej przez tę rodzinę).


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności