Nowości Książkowe w bibliotece Instytutu Podstaw Informatyki PAN:

 • Najnowsze pozycje książkowe dodane do zbiorów Biblioteki IPI PAN w okresie styczeń 2018 - czerwiec 2019:

  Sygnatura:

 • Deep Learning : Systemy uczące się / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. - 2018. 
  k 20674
 • Teoria i algorytmy sterowania / Zdzisław Bubnicki. - 2002. 
  k 20675
 • Modern Algorithms of Cluster Analysis / Sławomir T. Wierzchoń, Mieczysław A. Kłopotek. - 2018.
  K 20676
 • Description Logic Handbook : Theory, Implementation, and Applications / Ed. by Franz Baader [i in.]. - 2007.
  K 20677
 • Argumenty i modyfikatory w gramatyce i w słowniku / Adam Przepiórkowski. - 2017 
  K 20678
 • Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics : 8th Language and Technology Conference, November, 17-19, 2017, Poznań, Poland. Proceedings / Eds.: Zygmunt Vetulani, Patrick Paroubek. - 2017.
  K 20679
 • Fuzzy Regression Analysis / Eds. Janusz Kacprzyk, Mario Fedrizzi. Janusz Kacprzyk. - 1992. 
  K 20680
 • Fuzzy Logic in Knowledge-based Systems, Decision and Control / Eds.: Madan M. Gupta, Takeshi Yamakawa. - 1988.
  K 20681
 • Systemy komputerowe / Jacek Florek. - 2001. 
  K 20682
 • Algorytmy klasyfikacji tekstów i ich wykorzystanie w systemie wykrywania plagiatów /Marek Szczepański. - 2013 
  K 20683
 • Podstawy systemów operacyjnych / Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin. - 2001. 
  K 20684
 • Świat w kropli rosy / Juliusz L. Kulikowski. - 2018 
  K 20685
 • Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma" / James R. Thompson, Jacek Koronacki, Jacek Nieckuła. - 2005. 
  K 20686
 • Eksploracja danych : Metody i algorytmy / Tadeusz Morzy. - 2013. 
  K 20687
 • Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. - 2008.
  K 20688
 • Epigenetics / Ed.: C. David Allis [i in]. – 2015
  K 20689
 • Determinacja : Z prądem i pod prąd / Jakub B. Bączek, Jacek Santorski. - 2017.
  K 20690
 • Czy Chiny zbawią świat? / Kołodko Grzegorz W. - 2018. 
  K 20691, k 20692
 • Lexical Association Measures : Collocation Extraction / Pavel Pecina. - 2009.
  K 20693
 • Syntactic Analysis in Machine Translation / Petr Homola. - 2009.
  K 20694
 • Words that Matter : Towards a Swedish-Czech Colligational Dictionary of Basic Verbs / Silvie Cinkova. - 2009. 
  K 20695
 • Exploiting Linguistic Data in Machine Translation / Ondrej Bojar. - 2009. 
  K 20696
 • Funkce kondicionlu z hlediska vyznamove roviny / Magda Sevcikova. - 2009. 
  K 20697
 • LATEX - zaawansowane narzędzia / Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka. - 1996. 
  K 20698
 • Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu / Adam Pawłowski. - 2001. 
  K 20699
 • Słownik naukowo-techniczny Hutchinsona / Peter Lafferty [i in.]. – 1997
  K 20700
 • Formal Approaches to Agent-Based Systems : First International Workshop, FAABS 2000. Greenbelt, MD, USA, April 5-7, 2000. Revised Papers / Ed. James L. Rash [i in.]. - 2001.
  K 20701 1871
 • Programming Languages and Systems : 12th European Symposium on Programming, ESOP 2003. Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2003. Warsaw, Poland, April 7-11, 2003. Proceedings / Ed. Pierpaolo Degano. - 2003. 
  K 20702 2618
 • Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems : 9th International Conference, TACAS 2003. Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2003 Warsaw, Poland, April 7-11, 2003. Proceedings / Eds. Hubert Garavel, John Hatcliff. - 2003. 
  K 20703 2619
 • Automated Technology for Verification and Analysis : Third International Symposium, ATVA 2005, Taipei, Taiwan, October 4-7, 2005, Proceedings / Eds. Doron A. Peled, Yih-Kuen Tsay. - 2005. 
  K 20704 3707
 • Model Checking and Artificial Intelligence : 4th Workshop, MoChArt IV, Riva del Garda, Italy, August 29, 2006, Revised Selected and Invited Papers / Eds. Stefan Edelkamp, Alessio Lomuscio. - 2007. 
  K 20705 4428
 • Applications and Theory of Petri Nets / 30th International Conference, PETRI NETS 2009, Paris, France, June 22-26, 2009. Proceedings / Eds. Giuliana Franceschinis, Karsten Wolf. - 2009. 
  K 20706 5606
 • Perspectives of System Informatics : 7th International Andrei Ershov Mamorial Conference, PSI. Novosibirsk, Russia, June 15-19, 2009. Revised Papers / Eds. Amir Pnueli, Irina Virbitskaite, Andrei Voronkov. - 2010. 
  K 20707 5947
 • Partial Order Methods in Verification : DIMACS Workshop. July 24-26, 1996 / Eds. Doron A. Peled, Vaughan R. Pratt, Gerard J. Holzmann. - 1997. 
  K 20709
 • SDL Illustrated : Visually design executable models / Laurent Doldi. - 2001 
  K 20710
 • Logic Programming : Proceedings of the Seventh International Conference / Eds. David H.D. Warren, Peter Szeredi. - 1990.
  K 20711
 • Fundamentals of algebraic specification. 1, Equations and initial semantics / Ehrig Hartmut, Mahr Bernd. - 1985. 
  K 20712
 • Data Structures and Algorithms. 1, Sorting and Searching / Kurt Mehlhorn. - 1984. 
  K 20713
 • The Book of L / Eds. G. Rozenberg, A. Salomaa. – 1986
  K 20714
 • Current Trends in Theoretical Computer Science : The Challenge of the New Century. Vol. 1 Algorithms and Complexity / Eds.: G. Paun, G. Rozenberg, A. Salomaa. - 2004. 
  K 20715
 • Current Trends in Theoretical Computer Science : The Challenge of the New Century. Vol. 2 Formal Models and Semantics/ Eds.: G. Paun, G. Rozenberg, A. Salomaa. - 2004. 
  K 20716
 • From Lexical Functional Grammar to Enhanced Universal Dependencies : Linguistically informed treebanks of Polish / Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski. - 2018 
  K 20717
 • O semantyce w Matematyce i Informatyce czyli w poszukiwaniu zagubionego sensu / Stanisław Ambroszkiewicz. – 2007
  K 20719
 • Jak to rozwiązać? : Nowy aspekt metody matematycznej / George Polya. - 1964. 
  K 20720
 • Wstęp do geometrii różniczkowej / Roman Sikorski. - 1972. 
  K 20721
 • Statistical Decision Functions / Abraham Wald. - 1950.
  K 20722
 • Aproksymacja stochastyczna : metody optymalizacji w warunkach losowych / Jacek Koronacki. - 1989. 
  K 20723
 • Teoria i praktyka wnioskowania statystycznego / Eds. Tadeusz Bromek, Elżbieta Pleszczyńska. - 1988. 
  K 20724
 • Formal Techniques in Artificial Intelligence : A Sourcebook / Ranan B. Banerji. - 1990. 
  K 20725
 • Introduction to Bioinformatics / Arthur M. Lesk. - 2014. 
  K 20726
 • Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń "na rzecz" i "do spraw" / Urszula Modrzyk. - 2017. 
  K 20727
 • Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz. - 1975. 
  K 20728
 • Spravocnaja kniga po matematiceskoj logike v cetyrech castjach. Cz. 3, Teorija rekursii / red.: J. Barwise. - 1982. 
  K 20729
 • A game-theoretic model of social adaptation in an infinite population / Andrzej Wieczorek, Agnieszka Wiszniewska. - 1997. 
  K 20730
 • Pierścienie przemienne / Stanisław Balcerzyk, Tadeusz Józefiak. – 1985
  K 20732
 • Logical foundations of artificial intelligence / Michael R. Genesereth, Nils J. Nilsson. - 1987. 
  K 20733
 • Proceedings of the PolEval 2018 Workshop / Eds.: Maciej Ogrodniczuk, Łukasz Kobyliński – 2018
  K 20734
 • System automatycznego kodowania SAKO / Leon Łukaszewicz, Antoni Mazurkiewicz ; Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. - 1966 
  K 20736
 • Elementy teorii funkcji : Funkcje zmiennej rzeczywistej, przybliżenia funkcji, funkcje prawie okresowe / R. S. Guter, Ł. D. Kudriawcew, B. M. Lewitan. - 1967. 
  K 20737
 • A fixed point theory and some other applications of weeds / Lech Pasicki. - 1990. 
  K 20738
 • Wektory i macierze. T. 1 / Mieczysław Warmus. - 1981. 
  K 20739
 • Semantics of Concurrent Systems : A Modular Fixed Point Trace Approach / Antoni Mazurkiewicz - 1990. 
  K 20741
 • The Economics of Bargaining / John G. Cross. - 1969. 
  K 20742
 • Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 1 / Stefan Banach. - 1952. 
  K 20743
 • Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 2 / Stefan Banach. - 1952. 
  K 20744
 • Bezpieczeństwo energetyczne : Koncepcje, wyzwania, interesy / red. naukowi: Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel. - 2018. 
  K 20745
 • Funkcjonowanie polskiego rynku energii / Dorota Niedziółka. - 2018. 
  K 20746
 • Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) : Analiza administracyjnoprawna / Mariusz Szyrski. - 2017. 
  K 20747
 • Biogazownie : Rynek, konkurencyjność, analiza efektywności / Red. Dorota Niedziółka. - 2015. 
  K 20748
 • Inwestycje hybrydowe : Nowe ujęcie oceny efektywności / Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski. - 2009. 
  K 20749
 • Ekonomia neoklasyczna : Fałszywy paradygmat / Steve Keen. - 2017. 
  K 20750
 • Nieuniknione : Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość / Kevin Kelly. - 2017.
  K 20751
 • Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce / Red. nauk. Kazimierz Kuciński. - 2010. 
  K 20752
 • Introduction to the Theory of Complex Systems / Stefan Thurner, Rudolf Hanel, Peter Klimek. – 2018
  K 20753
 • Dług : Pierwsze pięć tysięcy lat / David Graeber. – 2017
  k 20754
 • Droga do ruiny : Tajny plan globalnego kryzysu finansowego / James Rickards. - 2018.
  K 20755
 • Algorithmic Learning Theory : 17th International Conference, ALT 2006. Barcelona, Spain, October 7-10, 2006, Proceedings / Eds. Jose L. Balcazar, Philip M. Long, Frank Stephan. – 2000.
  K 20756 4264
 • Soft computing : Foundations and Theoretical Aspects / Eds. Krassimir T. Atanassov, Olgierd Hryniewicz, Janusz Kacprzyk. - 2004. 
  K 20757
 • Soft computing : Tools, Techniques and Applications / Eds. Przemysław Grzegorzewski, Maciej Krawczak, Sławomir Zadrożny. – 2004.
  K 20758
 • Issues in Soft Computing : Decisions and Operations Research / Eds. Olgierd Hryniewicz, Janusz Kacprzyk, Dorota Kuchta. - 2005. 
  K 20759
 • Issues in Soft Computing : Theory and Applications / Eds. Przemysław Grzegorzewski, Maciej Krawczak, Sławomir Zadrożny. - 2005. 
  K 20759
 • Issues in Intelligent Systems : Paradigms / Eds. Olgierd Hryniewicz, Janusz Kacprzyk, Jacek Koronacki, Sławomir T. Wierzchoń. - 2005. 
  K 20760
 • Current Issues in Data and Knowledge Engineering : Proceedings of EUROFUSE 2004 the Eight Meeting of the EURO Working Group on Fuzzy Sets Workshop on Data and Knowledge Engineering : September 22-25, 2004, Warszawa, Poland / Ed.: Bernard De Baets [et al.] ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych]. - 2004. 
  K 20762
 • Emerging Intelligent Technologies in Industry / Dominik Ryżko [i in.]. - 2011. 
  K 20763
 • E-Service Intelligence : Methodologies, Technologies and Applications / Eds.: Jie Lu, Da Ruan, Guangquan Zhang. – 2007
  K 20764
 • Discovery Science : 9th International Conference, DS 2006. Barcelona, Spain, October 7-10, 2006. Proceedings / Eds. Ljupco Todorovski, Nada Lavrac, Klaus P. Jantke. - 2006. 
  K 20765 4265
 • Information Processing 94 : Proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August - 2 September, 1994 vol. 1 Technology and Foundations - Information Processing '94 / Eds. Bjorn Pehrson, Imre Simon. - 1994. 
  K 20766
 • Information Processing 94 : Proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August - 2 September, 1994 vol. 2 Applications and Impacts / Eds. Klaus Brunnstein, Eckart Raubold. - 1994. 
  K 20767
 • Information Processing 94 : Proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August - 2 September, 1994 vol. 3 Linkage and Developing Countries / Eds. Karen Duncan, Karl Krueger. - 1994. 
  K 20768
 • The Lambda Calculus : Its Syntax and Semantics / H.P. Barendregt. – 1985
  K 20769
 • Algorithm Design / Jon Kleinberg, Eva Tardos. - 2006. 
  K 20770
 • Computability and Complexity : From a Programming Perspective / Neil D. Jones. - 1997 
  K 20771
 • Petri Nets : An Introduction / Wolfgang Reisig. - 1982. 
  k 20772
 • High-Dimensional Statistics : A Non-Asymptotic Viewpoint Perspective / Martin J. Wainwright. - 2019.
  K 20773
 • Introduction to Deep Learning / Eugene Charniak. - 2018.
  K 20774
 • Polityka rachunkowości w firmie 2019 / z komentarzem do planu kont Trzpioła Katarzyna. - 2018. 
  k 20775
 • Information Theory : Coding Theorems for Discrete Memoryless Systems / Imre Csiszar, Janos Korner. - 2011. 
  K 20776
 • Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego / Marcin Woliński. - 2019. 
  K 20777
 •  Quantitative Historical Linguistics : A Corpus Framework / Gard B. Jenset, Barbara McGillivray. - 2017. 
  K 20779
 • Parsing Techniques : A Practical Guide / Dick Grune, Ceriel J.H. Jacobs. - 2008. 
  K 20780
 • Proceedings of the PolEval 2019 Workshop / Eds.: Maciej Ogrodniczuk, Łukasz Kobyliński - 2019. 
  K 20781

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności