Kazimierz Subieta

Lectures

3rd Country Training (February 2006)

3rd Country Training (February 2007)

Wykłady

Copyright by Kazimierz Subieta.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie tych materiałów dla celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody ich autora. Materiały mogą być bez ograniczeń wykorzystane dla celów dydaktycznych przez instytucje nie-komercyjne, w tym uczelnie publiczne i niepubliczne. Dopuszczalne jest dowolne kompilowanie, skracanie, uzupełnianie i poprawianie tych materiałów, pod warunkiem, że nie zostanie pominięte nazwisko ich autora.

1.      Budowa i integracja systemów informatycznych (BYT) 2002. Semestralny cykl prowadzony w PJWSTK dla studiów inżynierskich, zawierający 15 wykładów po 90 minut i obejmujący podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania. W 2003 roku wykład ten został przekazany dr inż. Włodzimierzowi Dąbrowskiemu, który go znacznie zmienił, poprawił i uzupełnił.

2.      Handel Elektroniczny HEL (podyplomowe) 2006. Cykl 3-ch wykładów po 90 minut przeznaczony dla studiów podyplomowych prowadzonych w PJWSTK, obejmujący podstawowe zagadnienia i pojęcia handlu elektronicznego.

3.      Inżynieria Oprogramowania INO (podyplomowe) 2003. Cykl 7-miu wykładów po 90 min przeznaczony dla studiów podyplomowych prowadzonych w PJWSTK, obejmujący podstawowe zagadnienia i pojęcia inżynierii oprogramowania. Jest to wybór niektórych tematów z cyklu Budowa i integracja systemów informatycznych (BYT).

4.      Języki i środowiska programowania baz danych JPS 2005. Semestralny cykl prowadzony w PJWSTK dla studiów magisterskich, zawierający 15 wykładów po 90 minut i obejmujący wprowadzenie do obiektowych baz danych oraz wprowadzenie do podejścia stosowego (SBA, Stack-Based Approach) do obiektowych języków zapytań oraz do semantyki i implementacji języka SBQL (Stack-Based Query Language). Wykład jest w całości oparty na książce: K.Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 strony).

5.      Konstrukcja systemow obiektowych i rozproszonych KOR 2005. Semestralny cykl prowadzony w PJWSTK dla studiów magisterskich, zawierający 13 wykładów po 90 minut. Jest kontynuacją wykładu Języki i środowiska programowania baz danych JPS 2005 i obejmuje takie tematy jak: tranzytywne domknięcia i równania stałopunktowe w języku zapytań, aktualizowalne perspektywy, optymalizacja zapytań oraz mocna kontrola typologiczna języków zapytań i języków programowania baz danych. Ta część jest oparta na książce: K.Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 strony). Końcowe wykłady są poświęcone rozproszonym, federacyjnym i gridowym bazom danych.

6.      Projektowanie systemów informatycznych PRI 2001. Semestralny cykl prowadzony w PJWSTK dla studiów inżynierskich, zawierający 15 wykładów po 90 minut i obejmujący podstawowe zagadnienia analizy i projektowania systemów informatycznych. Wykład wprowadza elementy metodyki i notacji OMT. W 2001 roku wykład ten został przekazany dr inż. Ewie Stemposz, która go znacznie zmieniła, poprawiła i uzupełniła. W szczególności, najnowsza wersja tego wykładu jest oparta na UML.

7.      Standardy systemów rozproszonych i baz danych SSR 2003. Semestralny cykl prowadzony w PJWSTK dla studiów magisterskich, zawierający 14 wykładów po 90 minut. Obejmuje wprowadzenie do standardu CORBA (5 wykładów), jeden wykład dotyczący przetwarzania transakcji oraz 8 wykładów dotyczących standardu obiektowych baz danych ODMG.

8.      Standardy systemów rozproszonych i baz danych SSR 2009. Semestralny cykl prowadzony w PJWSTK dla studiów magisterskich, zawierający 13 wykładów po 90 minut. Obejmuje wprowadzenie do standardu CORBA (5 wykładów), jeden wykład dotyczący przetwarzania transakcji oraz 7 wykładów dotyczących standardu MDA oraz standardów UML 2.1 i OCL 2.0 zaimplementowanych w systemie VIDE.

9.      Systemy rozproszone SYR (podyplomowe) 2002. Cykl 7-miu wykładów po 90 min przeznaczony dla studiów podyplomowych prowadzonych w PJWSTK, obejmujący zagadnienia systemów rozproszonych oraz rozproszonych baz danych. Jest to wybór niektórych tematów z cyklu Standardy systemów rozproszonych i baz danych SSR  oraz Konstrukcja systemow obiektowych i rozproszonych KOR.

10.  Tworzenie portali biznesowych TPB 2003. Semestralny cykl prowadzony w PJWSTK dla studiów magisterskich, zawierający 14 wykładów po 90 minut i dotyczący niektórych zagadnień związanych z budową dużych aplikacji Webowych. W 2004 roku wykład został przekazany dr inż. Andrzejowi Jodłowskiemu i jest obecnie przez niego zmieniany i uzupełniany.

11.  Tworzenie portali biznesowych TPB (podyplomowe) 2003. Cykl 5-ciu wykładów po 90 min przeznaczony dla studiów podyplomowych prowadzonych w PJWSTK, obejmujący budowę dużych aplikacji Webowych. Jest to wyciąg z wykładu Tworzenie portali biznesowych TPB 2003.

12.  Podejście stosowe do obiektowych języków programowania baz danych 2011. Cykl 14-tu wykładów przeznaczony dla słuchaczy Studiów Doktoranckich prowadzonych przez Wydział Informatyki PJWSTK (w opracowaniu). Wykład częściowo oparty na wykładach JPS i KOR.