Kazimierz Subieta

Prezentacje

Copyright by Kazimierz Subieta.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie tych materiałów dla celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody ich autora. Materiały mogą być bez ograniczeń wykorzystane dla celów dydaktycznych przez instytucje nie-komercyjne, w tym uczelnie publiczne i prywatne. Dopuszczalne jest dowolne kompilowanie, skracanie, uzupełnianie i poprawianie tych materiałów, pod warunkiem, że nie zostanie pominięte nazwisko ich autora. Oprócz moich prezentacji znajdujących się poniżej, udostępniam także niektóre prezentacje studenckie, w większości studentów studiów magisterskich Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Jakość ich bywa różna, ale często jest bardzo dobra. Jest tam także kilka prezentacji z seminariów badawczych.

 

1.      PJIIT 3rd Country Conference, Feb.2007, presentations and demo

2.      Tutorial  on object-oriented query languages, SBA, SBQL and object-oriented views presented at the ADBIS 2000 Conference.ppt

3.      Aktywne reguły w systemach obiektowych (i nie tylko) 1997.ppt

4.      Aktualizowalne perspektywy w SBQL 2002.ppt

5.      Federacyjne Bazy Danych 2000.ppt

6.      Grid computing czyli nowe spojrzenie na rozproszone bazy danych 2003.ppt

7.      Ideologia, nauka, wynalazczość i komercja w informatyce 1998.ppt

8.      JASMINE - Obiektowa Multimedialna Baza Danych 1997.ppt

9.      Języki programowania z trwałością - początek historii 1998.ppt

10.  Obiektowe bazy danych kontra relacyjne 1997.ppt

11.  Obiektowość w bazach danych - koncepcje, nadzieje i fakty 1997.ppt

12.  Object Algebras - What Is Wrong.ppt - Two slides presenting fundamental flaws of object algebras, and negative and positive conclusions.

13.  Optymalizacja zapytań w gridach 2005.ppt

14.  Optymalizacja zapytań w SBQL 2004.ppt

15.  Processing Semi-Structured Data 1998.ppt

16.  SQL3- Nowy standard języka SQL 1998.ppt

17.  Transakcje w systemach obiektowych (i nie tylko) 1997.ppt

18.  Typy w językach i systemach obiektowych (i nie tylko) I 1998.ppt

19.  Typy w językach i systemach obiektowych (i nie tylko) II 1998.ppt

20.  UML PTI Szczyrk 1999.ppt

21.  Wprowadzenie do Analizy i Projektowania Obiektowego 2000.ppt

22.  Wprowadzenie do obiektowości I 1997.PPT

23.  Wprowadzenie do obiektowości II 1997.PPT

24.  Wprowadzenie do obiektowości III 1997.PPT

25.  Wprowadzenie do obiektowości IV 1997.PPT

26.  Wprowadzenie do obiektowości V 1997.PPT

27.  Wprowadzenie do obiektowości VI 1997.PPT

28.  Wprowadzenie do obiektowości VII 1997.PPT

29.  Zarządzanie przepływem pracy I 1998.PPT

30.  Zarządzanie przepływem pracy II 1998.PPT

31.  Obiektowa osłona do relacyjnej bazy danych - propozycja tematu na pracę magisterską lub rozprawę doktorską.

32.  Projekt obiektowego systemu zarządzania bazą danych w PJWSTK - założenia 2001.ppt

1.      SBQL poster presented at the Microsoft Research Conference, Budapest, Hungary November 2003.

2.      Wyklad sprawozdawczy IPI lipiec 2004.ppt - Obiektowe bazy danych, aktualizowalne perspektywy i technologie gridowe

3.      Research conducted by SI PJIIT 20050516.ppt 2005

4.      Baza wiedzy dla archiwum IPN.ppt 2002

5.      Workflow - tematy badawcze.ppt oraz Wizja w zakresie procesów pracy.doc 2005

6.      CMS i projekt ICONS.ppt 2002

 

Last modified: November 28, 2005