Kazimierz Subieta

 

Wypromowane prace magisterskie (większość) oraz

Prace magisterskie dotyczące SBA/SBQL

 

Magistrant

 

 Link

Anna

Adamowicz

Aktywny XML - Adamowicz i Stepniewski.rar

Artur

Aksamit

System przepływu pracy w oparciu o ODRA – Aksamit Jaworski Juszkiewicz.rar

Jarosław

Balcer

Konstrukcje imperatywne funkcje procedury dla ODRA - Balcer i Goralski.rar

Grzegorz

Balcerzak

 

Platforma JXTA w C# .Net - Balcerzak i Blaszczyk.rar

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (Opiekun: mgr inż. Kamil Kuliberda).

Wojciech

Bauman

Workflows in SBQL – Bauman.pdf

Promotor pracy: dr inż. Andrzej Jodłowski.

Jacek

Bekier

Generacja dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem języka SBQL – Bekier.rar

Konrad

Bielik

Kontrola wersji i zarzadzanie konfiguracja – Bielik.pdf

Promotor pracy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Piotr

Błaszczyk

Platforma JXTA w C# .Net - Balcerzak i Blaszczyk.rar

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (Opiekun: mgr inż. Kamil Kuliberda).

Bogdan

Bogucki

SBQL dla OO Portal – Bogucki i Michalak.pdf

Paweł

Borówek

GUI dla ODRA – Borowek.rar

Maciej

Buczkowski

Dynamiczne role w jez.programowaniaBuczkowski.rar

Promotor pracy: dr inż. Ewa Stemposz.

Michał

Burzański

YODA – eksperymentalna obiektowa baza danych - Burzanski.pdf

Praca obroniona na Uniwersytecie Toruńskim. Promotor pracy:  Dr. Piotr Wiśniewski.

Marcin

Celiński

Narzedzia dla sklepu internetowego typu zShopCelinski.rar

Marcin

Dąbrowski

NOBC - .NET Object Base Connectivity dla ODRA – Dabrowski.rar

Michał

Degentysz

Automatyzacja generowania plikow pakietu MS Office - Degentysz.pdf

Monika

Dobosz

Systemy do zarzadzania projektami informatycznymi – Dobosz i Wrochna.rar

Marcin

Domański

Przetwarzanie transakcji dla ODRA – Domanski.zip

Paweł

Fronczak

 

Jezyk programowania obiektowych baz danych – Lipski et al .rar

Promotorem Daniela Lipskiego, Konrada Radzika, Pawła Fronczaka i Michała Pasierba był dr hab. Krzysztof Stencel, prof. Uniw.Warszawskiego.

Krzysztof

Garnys

Procedura on_new w wirtualnych obiektowych perspektywach – Garnys.rar

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (opiekun: dr inż. Radosław Adamus).

Jan

Góralski

Konstrukcje imperatywne funkcje procedury dla ODRA - Balcer i Goralski.rar

Mateusz

Górnisiewicz

Koncepcja architektury korporacyjnej dla MSO – Gornisiewicz.rar

Witosław

Gucio

Interfejs wspomagajacy projektowanie i zarzadzanie obiektowa BD – Gucio i Kubas.rar

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (opiekun: dr inż. Radosław Adamus).

Michał

Guminiak

Wzorce projektowe w srodowisku narzedzia CASE – Guminiak.rar

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (opiekun: dr inż. Radosław Adamus).

Rafał

Hryniów

Jezyk zapytan dla XML oparty na podejsciu stosowym – Hryniow i Pieciukiewicz.rar

Krzysztof

Jasiołek

Choreografia usług WWW w oparciu o obiektowy model procesu – Korneluk Jasiolek.rar

Promotor pracy: dr inż. Piotr Habela

Marcin

Jaworski

System przepływu pracy w oparciu o ODRA – Aksamit Jaworski Juszkiewicz.rar

Adam

Joka

Aplikacja CRM na bazie systemu ODRA - Joka.rar

Adam

Juszkiewicz

System przepływu pracy w oparciu o ODRA – Aksamit Jaworski Juszkiewicz.rar

Paweł

Kaczanowski

XML jako standard wymiany informacji – Kaczanowski.zip

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (opiekun: dr inż. Radosław Adamus).

Krzysztof

Kalisiak

Zlozone typy slownikowe dla ODRA - Kalisiak.rar

Łukasz

Korneluk

Choreografia usług WWW w oparciu o obiektowy model procesu – Korneluk Jasiolek.rar

Promotor pracy: dr inż. Piotr Habela

Jakub

Kosowicz

Problematyka jakosci danych w bazach i hurtowniach danych - Kosowicz.rar

Andrzej

Kubas

Interfejs wspomagajacy projektowanie i zarzadzanie obiektowa BD – Gucio i Kubas.rar

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (opiekun: dr inż. Radosław Adamus).

Kamil

Kurowski

Hurtownie danych polstrukturalnych dla ArsInfoKurowski.rar

Praca obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.

Paweł

Kwiatkowski

Wzorce projektowe – Kwiatkowski.rar

Michał

Lentner

 

Obiektowa baza danych YAOD – Lentner i Trzetrzelewski.rar

Promotorem Michała Lentnera był dr Lech Banachowski, prof. PJWSTK.

Daniel

Lipski

 

Jezyk programowania obiektowych baz danych – Lipski et al .rar

Promotorem Daniela Lipskiego, Konrada Radzika, Pawła Fronczaka i Michała Pasierba był dr hab. Krzysztof Stencel, prof. Uniw.Warszawskiego.

Tomasz

Łazarczyk

Optymalizator jezyka SBQL – Lazarczyk.pdf

Maksymilian

Majer

 

dotNET Data Provider dla ODRA – Majer i Zakrzewski.pdf

Promotor pracy: dr inż. Piotr Habela.

Karol

Majewski

Optymalizacja SBQL metoda niezaleznych podzapytanMajewski.rar

Rafał

Majewski

Personalizacja serwisow internetowych -  Orlowski i Majewski.zip

Bartosz

Maroszek

Notacja dla systemow zarzadzania przeplywem prac – Maroszek.zip

Jakub

Matusz

Optymalizacja zapytan w srodowisku rozproszonym - Matusz.pdf

Praca obroniona na Uniwersytecie Warszawskim. Promotor pracy: dr hab. Krzysztof Stencel, prof. Uniw.Warszawskiego.

Błażej

Mendala

Tworzenie aplikacji webowych w oparciu o diagramy przepływu pracy - Mendala.rar

Marcin

Michalak

SBQL dla OO Portal – Bogucki i Michalak.pdf

Rafał

Monkiewicz

Framework aplikacji bazodanowych - Monkiewicz.pdf

Promotor pracy: dr inż. Mariusz Trzaska

Patrz też: http://www.mtrzaska.com/plik/prace-magisterskie/framework-aplikacji-bazodanowych

Maciej

Mućka

 

Projektowanie systemow internetowych przy uzyciu metodyki WEBML - Mucka i Rzeszot.rar

Krzysztof

Nielepkowicz

Symulator procesow pracy z zarzadzaniem zasobami - Nielepkowicz.rar

Szymon

Nieradka

Zestaw narzedzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji - Nieradka.pdf

Marek

Nowaczyk

Wydajnosc zespolu programistow - Nowaczyk.rar

Adam

Nowakowski

Dekompilator jezyka Java - Nowakowski.rar

Wojciech

Nowogrodzki

Interfejs do zarzadzania konfiguracja oprogramowania - Nowogrodzki.zip

Michał

Olszewski

System raportujący generujący zapytania SQL - Olszewski.rar

Grzegorz

Orłowski

Personalizacja serwisow internetowych -  Orlowski i Majewski.zip

Michał

Pasierb

Jezyk programowania obiektowych baz danych – Lipski et al .rar

Promotorem Daniela Lipskiego, Konrada Radzika, Pawła Fronczaka i Michała Pasierba był dr hab. Krzysztof Stencel, prof. Uniw.Warszawskiego.

Krzysztof

Pawlak

Optymalizacja SBQL poprzez wykorzystanie indeksu - Pawlak.rar

Tomasz

Pieciukiewicz

Jezyk zapytan dla XML oparty na podejsciu stosowym – Hryniow i Pieciukiewicz.rar

Marek

Piekarczyk

Trojwarstwowa architektura zarzadzania trescia - Szacon i Piekarczyk.zip

Adam

Piekarz

SBQL dla ObjectivityDB - Piekarz.rar

Michał

Pieniażek

YABTS – Yet Another Bug Tracking System (in Ruby On Rails) - Pieniazek.zip

Danuta

Posiadała

Transakcje w relacyjnych i obkektowych BD - Posiadala.pdf

Praca obroniona na Uniwersytecie Toruńskim. Promotor pracy:  Dr. Piotr Wiśniewski.

Paweł

Protaś

Pomost pomiędzy SBQL a Db4o - Protas.rar

Konrad

Radzik

 

Jezyk programowania obiektowych baz danych – Lipski et al .rar

Promotorem Daniela Lipskiego, Konrada Radzika, Pawła Fronczaka i Michała Pasierba był dr hab. Krzysztof Stencel, prof. Uniw.Warszawskiego.

Marta

Rogińska

PySBQL Object Query Language - Roginska.pdf

Praca obroniona na Uniwersytecie Toruńskim. Promotor pracy:  Dr. Piotr Wiśniewski

Łukasz

Rzeszot

Projektowanie systemow internetowych przy uzyciu metodyki WEBML - Mucka i Rzeszot.rar

Rafał

Sitarz

Edytor Topic Maps - Sitarz.rar

Piotr

Skarpetowski

Przeglądanie i wydobywanie informacji o obiektach w standardzie CORBA - Skarpetowski.rar

Grzegorz

Sobolewski

Metamodel w systemie ODRA - Sobolewski.rar

Marcin

Starczewski

Optymalizacja wyswietlania informacji do CMS - Zreda i Starczewski.zip

Marcin

Stępień

Filtr RDF dla systemu Odra - Stepien.pdf

Piotr

Stępniewski

Aktywny XML - Adamowicz i Stepniewski.rar

Tomasz

Szacoń

Trojwarstwowa architektura zarzadzania trescia - Szacon i Piekarczyk.zip

Szymon

Szczepanowski

Zarzadzanie projektem informatycznym w zespole rozproszonym - Zaczek i Szczepanowski.zip

Krzysztof

Śmiałowicz

Aktualizowalne perspektywy w obiektowych bazach danych - Smialowicz.pdf

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (opiekun: dr inż. Radosław Adamus).

Piotr

Tamowicz

Indeksy Przestrzenne – Tamowicz.pdf

Krzysztof

Trela

Graficzny debuger dla SBQL ODRA - Trela.zip

Jakub

Trzetrzelewski

Obiektowa baza danych YAOD – Lentner i Trzetrzelewski.rar

Promotorem Michała Lentnera był dr Lech Banachowski, prof. PJWSTK.

Sebastian

Wagner

System wspomagania zarzadzania projektami informatycznymi - Wyrzuc i Wagner.rar

Monika

Wardziak

Wdrazanie systemu jakosci - Wardziak.rar

Tomasz

Warzycha

Wycofywanie potwierdzonych transakcji - Warzycha.rar

Emil

Wcisło

Integracja obiektowego jezyka zapytan z jezykiem programowania Java - Wcislo.pdf

Promotor pracy: dr inż. Piotr Habela

Piotr

Wilczyński

Indeks SDDS - Wilczynski i Ziolkowski.pdf

Wojciech

Wirzbicki

 

Jezyk programowania obiektowych baz danych – Lipski et al .rar

Promotorem Daniela Lipskiego, Konrada Radzika, Pawła Fronczaka i Michała Pasierba był dr hab. Krzysztof Stencel, prof. Uniw.Warszawskiego.

Grzegorz

Wrochna

Systemy do zarzadzania projektami informatycznymi – Dobosz i Wrochna.rar

Łukasz

Wrzesiński

Wykorzystanie technologii rozproszonych - Wrzesinski.rar

Praca obroniona na Politechnice Łódzkiej (opiekun: dr inż. Radosław Adamus).

Tomasz

Wyrzuc

System wspomagania zarzadzania projektami informatycznymi - Wyrzuc i Wagner.rar

Kamil

Wysocki

Procedury szablonowe w systemie ODRA - Wysocki.pdf

Juliusz

Zakrzewski

dotNET Data Provider dla ODRA – Majer i Zakrzewski.pdf

Promotor pracy: dr inż. Piotr Habela.

Paweł

Zielski

Dystrybucja informacji w formacie XML - Zielski.rar

Michał

Ziółkowski

Indeks SDDS - Wilczynski i Ziolkowski.pdf

Marcin

Zręda

Optymalizacja wyswietlania informacji do CMS - Zreda i Starczewski.zip

Jacek

Żaczek

 

Zarzadzanie projektem informatycznym w zespole rozproszonym - Zaczek i Szczepanowski.zip

 

Last modified: February 28, 2010