Kazimierz Subieta

Open PhD procedures

1.      Michał Bleja (Uniwersytet Łódzki) Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 26 stycznia 2010 (nauki techniczne w zakresie informatyki). Tematyka rozprawy: Optimization of queries having weakly dependent subqueries.

2.      Dariusz Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Senat PJWSTK, czerwiec 2005 (nauki techniczne w zakresie informatyki). Tematyka rozprawy: Model repozytorium treści w zdalnym nauczaniu.

3.      Edgar Głowacki (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) Senat PJWSTK, czerwiec 2005 (nauki techniczne w zakresie informatyki). Tematyka rozprawy: Software Change Complexity Estimation Methodology Based on History, Function Points and Use-Cases.

4.      Alina Stasiecka (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) Senat PJWSTK, październik 2003 (nauki techniczne w zakresie informatyki). Tematyka rozprawy: Jakość kształcenia w systemach elektronicznego nauczania.

 

Last modified: November 16, 2010