Kazimierz Subieta

Publications 1974 - 1994

The DBLP record

Publications 1995 - now


1994

 1. K.Subieta. Ingres - system zarządzania relacyjną bazą danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994, ISBN 83-7101-144-X (130 stron)
 2. K.Subieta. A Persistent Object Store for the LOQIS Programming System. International Journal on Microcomputer Applications, 13(2), 1994, pp.50-61. Invited paper. (postscript)
 3. K.Subieta. Odpowiedź na polemikę „Co to jest uniwersytet?” Andrzeja Horodeńskiego, zamieszczoną w numerze 6/94 ENTER. Informatyka, Nr 8, 1994, pp.31
 4. F.Matthes, A.Rudloff, J.W.Schmidt, K.Subieta. A Gateway from DBPL to Ingres. Proc. of Intl. Conf. on Applications of Databases, Vadstena, Sweden, Springer LNCS 819, pp.365-380, 1994
 5. T.Piórkowska, D.Puternicki, W.Staniszkis, K.Subieta. Analiza systemowa w kontekście współczesnych technologii baz danych. Materiały konferencji Inforgryf, Kołobrzeg, październik 1994
 6. K.Subieta. The Object Manager of the LOQIS Programming System. 1994, (unpublished)
 7. K.Subieta. Matematyczne podstawy muzyki urojonej (utwór satyryczny), 1 kwietnia 1994 (nieopublikowany)

 

1993

 1. K.Subieta. Logika teoretycznych urojeń. Informatyka Nr 12, 1993, pp.5-11
 2. K.Subieta, F.Matthes, J.W.Schmidt, A.Rudloff, I.Wetzel. Viewers: A Data-World Analogue of Procedure Calls. Proc. 19th Intl. Conf. on Very Large Data Bases, Dublin, Ireland, 1993, pp.269-277
 3. K.Subieta, C.Beeri, F.Matthes, J.W.Schmidt. A Stack-Based Approach to Query Languages. Institute of Computer Science Polish Ac. Sci. Report 738, 1993

 

1992

 1. F.Matthes, A.Rudloff, J.W.Schmidt, K.Subieta. The Database Programming Language DBPL, User and System Manual. FIDE, ESPRIT BRA Project 3070, Technical Report Series, FIDE/92/47, 1992 (również: Fachbereich Informatik Universitaet Hamburg, Bericht Nr. 159, FBI-HH-B-159/92, 1992)
 2. F.Matthes, A.Rudloff, J.W.Schmidt, K.Subieta. A Gateway from a DBPL to INGRES: Modula-2, DBPL, SQL+C, INGRES. FIDE2, ESPRIT BRA PROJECT 6309 Technical Report Series FIDE/92/54, 1992

1991

 1. K.Subieta. LOQIS: The Object-Oriented Database Programming System. Proc.1st Intl. East/West Database Workshop on Next Generation Information System Technology, Kiew, USSR 1990, Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol.504, pp.403-421, 1991

1990

1.     K.Subieta. LOQIS: System programowania z bazą danych. Prace IPI PAN 694, 1990

2.     K.Subieta, M.Missala, and K.Anacki. The LOQIS System, Description and Programmer Manual. Institute of Coputer Science Polish Academy of Sciences Report 695, 1990

3.     K.Subieta. Object-based Virtual Memory for PCs. Institute of Coputer Science Polish Academy of Sciences Report 696, 1990

 

1989

1.     K.Subieta, M.Missala. View updating through predefined procedures. Information Systems, Vol.14, No.4, 1989, pp.295-305

 

1988

1.     W.Rzeczkowski, K.Subieta. Stored queries - a data structure for query optimization. Data and Knowledge Engineering. North Holland, Vol. 7, 1988, pp.29-48 (również Prace IPI PAN 583, 1986)

2.     K.Subieta, K.Anacki, M.Missala. Overlay clusters for C programs. The Computer Journal, Vol.31, No.3, 1988, pp.285-286

3.     K.Subieta, M.Missala. Data Manipulation in NETUL. Proc. of 6th International Conf. on Entity-Relationship Approach. New York, USA 1988 (also in: Entity-Relationship Approach (S.T.March, Ed. Elsevier Science Publishers B.V., North-Holland), 1988, pp.391-407

4.     K.Anacki, M.Missala, K.Subieta. MAVIS - an Extendible Authoring System. Intra Video GmbH, West Berlin, System Documentation, 1988 (nieopublikowana)

 

1987

1.     K.Subieta. Denotational Semantics of Query Languages. Information Systems, Vol.12, No.1, 1987

2.     K.Subieta, M.Missala. Semantics of query languages for the Entity-Relationship Model. Proc. 5th Conf. on Entity-Relationship Approach, Dijon, France, pp.197-216, 1986. (also in:) Entity-Relationship Approach (S.Spaccapietra, Ed.) Elsevier Science Publishers (North-Holland) 1987, pp.197-216

3.     K.Subieta, W.Rzeczkowski. Query Optimization by Stored Queries. Proc. 13th Intl. Conf. on Very Large Data Bases, Brighton, England, 1987, pp.369-380

 

1985

1.     K.Subieta. Semantics of Query Languages for Network Databases. ACM Transactions on Database Systems, Vol.10, No.3, pp.347-394, 1985 (również Prace IPI PAN 526, 1983; rozprawa habilitacyjna)

 

1984

1.     K.Subieta. A simple method of data correction. The Computer Journal, Vol. 22, No.4, 1984 (również Prace IPI PAN 527, 1983)

2.      J.Karczewski, K.Subieta. NETUL: Nawigacyjny język wysokiego rzędu dostępu do sieciowych baz danych. Prace IPI PAN 535, 1984

3.      K.Subieta, J.Karczewski. NETUL: An Integrated End-User Interface for CODASYL databases. Prace IPI PAN 539, 1984

 

1983

1.     K.Subieta. Navigational facilities for relational databases. Information Systems, Vol.8 No.1, 1983 (również Prace IPI PAN 486, 1982)

2.     K.Subieta. High-level navigational facilities for network and relational databases. Proc. 9th International Conf. on Very Large Data Bases, Florence, Italy, 1983, pp.380-386

 

1981

1.     K.Subieta. Zarys teorii baz danych: Podejście lingwistyczne. PWN Warszawa 1981 (82 strony)

2.     K.Subieta. System informacyjny „Wielka Emigracja”. Zagadnienia Informacji Naukowej, Tom 4, Nr.7, 1981

3.     W.Rzeczkowski, K.Subieta. System zarządzania bazą danych LINDA. Informatyka, Tom 15, Nr. 11 i 12, 1981

4.     T.Gontarczyk, K.Subieta. Optimal allocation of information sets. Proc. of Intl. Symposium on Software for Data Bases in Teleprocessing Systems, Jachranka, Poland, 1978, PWN Łódź 1981

5.      K.Subieta. Semantics of a non-procedural language for network databases. Prace IPI PAN 449, Warszawa 1981

 

1979

1.     B.Kopeć, M.Kuta, W.Rzeczkowski, K.Subieta. System zarządzania bazą danych LINDA. Prace IPI PAN 375, Warszawa 1979

2.     K.Subieta. Nowe możliwości systemu LINDA. Prace IPI PAN 378, Warszawa 1979

 

1978

1.     K.Subieta. Linguistic Approach to the Database Theory: DDL-s for Hierarchical Models. Information Systems, Vol.3, No.3, 1978

 

1977

1.     K.Subieta. Some flaws in the mathematical backgroung of the relational database model and attempts of correcting them. Proc. of International Conf. of Information Servicing,Varna, Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences 1977

2.     W.Balcerzak, K.Subieta. Automat skończony jako model zawartości bazy danych. Prace IPI PAN 291, Warszawa 1977

3.     B.Kopeć, K.Subieta. Więzy integralności w lingwistycznym modelu baz danych. Prace IPI PAN 303, Warszawa 1977

4.     T.Daszkowski, H.Dryzek, K.Subieta. Analiza systemowa Biblioteki Sejmowej. Wydawnictwo Sejmowe, 1977

 

1976

1.     K.Subieta. Podstawy systemu ''Wielka Emigracja”. Kwartalnik Historyczny, Tom 83, Nr 1, 1976

2.     K.Subieta. Podstawy logiczne i oprogramowanie systemów faktograficznych. Materiały Międzynarodowej Konferencji ''Struktura i Organizacja Pakietów Programów, Tbilisi, Gruzja, Gruzińska AN, 1976 (w języku rosyjskim)

3.     K.Subieta. Podstawy teoretyczne systemów faktograficznych. Materiały konferencji Metody Rozpoznawania, Klasyfikacji i Wyszukiwania Informacji, Jadwisin, 1975, PWN Łódź 1976

4.     K.Subieta. Lingwistyczny model baz danych: Regularne i bezkontekstowe języki opisu danych. Prace Centrum Obliczeniowego PAN 257, Warszawa 1976

5.     K.Subieta. Lingwistyczny model baz danych: Język identyfikacji danych. Prace Centrum Obliczeniowego PAN 264, Warszawa 1976

 

1975

1.     K.Subieta. Korekcja pojedynczych błędów w wyrazach na podstawie słownika wzorców. Informatyka, Tom 11, Nr. 2 1975

 

1974

1.     K.Subieta. Model matematyczny procesu wyszukiwania. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Tom XIX, Zeszyt 2, PWN 1974

2.     K.Subieta. Wyszukiwanie sekwencyjne. Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Tom XIX, Zeszyt 3, PWN 1974

3.     K.Subieta. O pewnych zagadnieniach efektywności strategii wyszukiwania. Materiały 1-szej konferencji nt. Systemów Wyszukiwania Informacji, Jadwisin, 1973, PWN Łódź 1974

4.     B.Gryziecka, B.Karamać, J.Schminda, A.Sitarska, K.Subieta. Podstawy kompleksowego systemu dla Biblioteki Narodowej. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 1974

5.     B.Gryziecka, B.Karamać, J.Schminda, A.Sitarska, K.Subieta. Analiza systemowa Biblioteki Narodowej. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 1974

 


Last modified: August 13, 2008