Projekt VIDE – krótka notatka

 

Projekt europejski VIDE (VIsualize all moDel drivEn programming), realizowany w ramach 6-tego programu Unii Europejskiej dotyczy bardzo ostatnio popularnego podejścia Model Driven Architecture (MDA), przewidującego tworzenie i późniejszą pielęgnację aplikacji na poziomie modelu niezależnego od platformy implementacyjnej (Platform Independent Model – PIM). W ramach MDA, projekt VIDE realizuje postulaty tzw. wykonywalnego UML (Executable UML), czyli wyposażenia UML w tzw. język akcji (action language), tj. konstrukcje językowe UML umożliwiające algorytmicznie precyzyjne specyfikowanie oprogramowania. W ramach projektu powstanie język akcji o nazwie VIDE, zgodny z UML 2.1, który będzie umożliwiał specyfikację kodu zarówno za pomocą tekstu, jak i w sposób graficzny. Umożliwi to korzystanie z języka zarówno informatykom, jak i ekspertom dziedzinowym znającym podstawowe diagramy UML. Język będzie miał szeroki zakres potencjalnych zastosowań, jednak ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji biznesowych opartych o bazy danych. Elementem projektu jest implementacja standardu OCL 2.0 jako języka zapytań do obiektowej bazy danych. Język VIDE będzie też obejmował zagadnienia programowania aspektowego, mechanizmów kontroli jakości oprogramowania i specyfikacji procesów biznesowych (workflow). Semantyka języka VIDE będzie zbudowana w oparciu o podejście stosowe do języków zapytań (Stack Based ApproachSBA). Prototyp języka VIDE będzie realizowany dla platformy ODRA i dla wybranych platform „przemysłowych”: J2EE i SAP Web Application Server.

 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z 9 partnerów. Koordynatorem projektu jest PJWSTK, dalsze instytucje naukowe to Bournemouth University (Wielka Brytania), Fraunhofer Instititute (Niemcy) i DFKI (Niemcy). Partnerzy o profilu SME (małe i średnie przedsiębiorstwa) to Rodan Systems (Polska), Softeam (Francja) i TNM Software GmbH (Niemcy). Partnerzy przemysłowi to SAP AG (Niemcy) i ALTEC (Grecja).

 

Projekt będzie trwał dwa i pół roku (do końca 2008 r), zaś dofinansowanie ze strony UE wyniesie około 2 mln. 300 tysięcy Euro.