eGov Bus - Advanced eGovernment Information Service Bus

(European Commission 6-th Framework Programme, IST-26727)

 

Projekt europejski e-Gov Bus, realizowany w ramach 6-tego programu ramowego Unii Europejskiej, dotyczy budowy infrastruktury programistycznej umożliwiającej wirtualną integrację zasobów danych i usług jednostek administracji publicznej. Celem projektu jest wytworzenie oprogramowania pośredniczącego (ang. middleware) oraz opracowanie metodyki jego użycia, umożliwiających tworzenie aplikacji globalnych działających w spójny sposób na wielu bazach danych i innych zasobach elektronicznych znajdujących się pod kontrolą różnych instytucji i organizacji rządowych oraz między-rządowych. Istotnymi elementami tego oprogramowania jest infrastruktura zaufania (której składnikiem jest podpis elektroniczny), wirtualne repozytorium integrujące dane i usługi z różnych miejsc, wzmocnione serwisy webowe, oraz wspomaganie dla procesów pracy (ang. workflows). Projekt jest realizowany w konsorcjum składającym się z 8-miu partnerów: firmy Rodan Systems, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Europejskiego Centrum Innowacyjnego Microsoftu (Niemcy), Uniwersytetu Dauphine w Paryżu (Francja), firmy Axway Software (Francja), Uniwersytetu w Uppsala (Szwecja) oraz firmy Secure Information Technology Center (Austria). Projekt będzie trwał dwa lata (2006-07), zaś dofinansowanie ze strony UE wynosi ok. 2 mln. 300 tysięcy Euro.

 

Last modified: December 29, 2005