Kazimierz Subieta

Polish-Japanese Institute of Information Technology

 

Assets presenting Assumptions and Results of the Project

Workflow Systems with Extended Functionality

Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education by the grant N N516 3755 34.

The project lasted since 14 April 2008 till 13 April 2010.

 

Materiały prezentujące założenia i wyniki projektu

Systemy Przepływu Prac o Rozszerzonej Funkcjonalności

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego, grant N N516 3755 34.

Projekt trwał od 14 kwietnia 2008 do 13 kwietnia 2010.

 

Project participants (Uczestnicy projektu)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta (kierownik)

Doc. dr hab. Beata Konikowska

Dr inż. Piotr Habela

Dr inż. Michał Lentner

Dr inż. Mariusz Trzaska

Mgr inż. Marcin Dąbrowski (doktorant)

Mgr inż. Michał Drabik (doktorant)

Mgr inż. Artur Aksamit (student)

Mgr inż. Krzysztof Jasiołek (student)

Mgr inż. Marcin Jaworski (student)

Mgr inż. Adam Juszkiewicz (student)

Mgr inż. Łukasz Korneluk (student)

 

 

Assets (Materiały)

LAng.

 Link

1.                   

M.E.Orłowska: Systemy Przepływu Prac o Rozszerzonej Funkcjonalności (streszczenie), 2007

PL

.htm

2.                   

K.Subieta. Wizja pracy badawczej w zakresie deklaracyjnych procesów pracy (workflow), 2008

PL

.pdf

.doc

3.                   

K.Subieta: Object-Oriented Declarative Workflow, 2009 (short description)

EN

.htm

4.                   

Ł.Korneluk, K.Jasiołek. Choreografia usług WWW w oparciu o obiektowy model procesu. Praca magisterska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 2008

PL

.rar

5.                   

A.Juszkiewicz, A.Aksamit, M.Jaworski. System przepływu pracy w oparciu o obiektową bazę danych ODRA. Praca magisterska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 2009.

PL

.rar

6.                   

M.Dąbrowski, M.Drabik, P.Habela, K.Subieta: Object-Oriented Declarative Workflow Management System. Editors of the Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-922508-3-8, 2009, 176 pages. (Content and Abstract)

EN

.htm

7.                   

M.Dąbrowski, M.Drabik, M.Trzaska: SBQL4Workflow prototype implementation (działający prototyp z interfejsem Webowym), 2010

EN

link

8.                   

M.Dąbrowski, M.Drabik, M.Trzaska, K.Subieta: Dynamic Changes of Workflow Processes, submitted to publication, 2010

EN

.pdf

9.                   

M.Dąbrowski, M.Drabik, M.Trzaska, K.Subieta: Prototype of Object-Oriented Declarative Workflows, submitted to publication, 2010

EN

.pdf

10.               

K.Subieta: Syntax and Semantics of the Stack Based Query Language (SBQL) (a book, in preparation), 240 pages, 2010

EN

.docx

.pdf

11.               

K.Subieta: Wykład w PowerPoint omawiający rozszerzone procesy pracy (29 slajdów), 2010

PL

.ppt

12.               

K.Subieta and the ODRA team: ODRA (Object Database for Rapid Application development) Description and Programmer Manual, 2010

EN

.html

 

Last modified: June 20, 2010