Sztuczne systemy immunologiczne -
zastosowanie w optymalizacji kombinatorycznej

Anna Świtalska

Do strony głównej

Spis treści

1. Naturalny system immunologiczny
- Wprowadzenie
- Architektura naturalnego systemu immunologicznego
-- System odporności nieswoistej (wrodzonej)
-- System odporności swoistej (adaptacyjnej)
- Rozpoznawanie antygenów
- Adaptacja i dywersyfikacja systemu immunologicznego
-- Mechanizm selekcji klonalnej
-- Mechanizm selekcji pozytywnej i negatywnej
- Pamięć immunologiczna
2. Model sztucznego systemu immunologicznego
- Reprezentacja komponentów systemu
- Miary dopasowania
- Algorytmy immunologiczne
-- Algorytm selekcji klonalnej
-- Algorytm selekcji negatywnej
-- Algorytmy hybrydowe
3. Algorytm selekcji klonalnej - zastosowanie w optymalizacji kombinatorycznej
- Algorytm selekcji klonalnej
-- Operator klonowania
-- Operator hipermutacji
- Zastosowanie w optymlizacji kombinatorycznej
-- Optymalizacja kombinatoryczna
-- Adaptacja algorytmu selekcji klonalnej do potrzeb optymalizacji kombinatorycznej
4. Przykładowe rozwiązania dla problemów:
- kolorowania grafu (GCP)
Bibliografia

Made with CSS Copyright © 2006 AIS at ICS PAS, Warsaw, Poland. All rights reserved.
Information about this page format is available HERE.