Wojciech Penczek

wpenczek@gmail.com

Zespół Teorii Systemow Rozproszonych i Obliczeniowych
Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa
penczek@ipipan.waw.pl
***
Instytut Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
ul. Sienkiewicza 51
08-110 Siedlce

home page