Marian Srebrny


foto1 More photos are here.

I am an associate professor at the Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences.

My interests include:

e-mail: marians@ipipan.waw.pl

WWW (this page): http://www.ipipan.waw.pl/~marians


Selected publications

· Kościelny Cz., Kurkowski M., Srebrny M., Modern Cryptography Primer, to appear in Springer-Verlag

· Morawiecki P., Pieprzyk J., Srebrny M., Rotational distinguisher on round-reduced Keccak hash function, Proceedings Fast Software Encryption 2013, Springer-Verlag, 2013

· Morawiecki P., Srebrny M., A SAT-based preimage analysis of reduced KECCAK hash functions, Information Processing Letters, 2013

· Homsirikamol E., Morawiecki P., Rogawski M., Srebrny M., Security margin evaluation of SHA-3 contest finalists through SAT-based attacks, Proc. CISIM 2012, Venice, Italy, LNCS, 2012

· Dudek P., Kurkowski M., Srebrny M., Towards Parallel Direct SAT-based Cryptanalysis, w:PPAM'11 Proceedings, LNCS, vol. 7203, str. 266-275, Springer Verlag, 2012

· Spież S., Srebrny M., Urbanowicz J., Remarks on the classical threshold secret sharing schemes, Fundam. Inform. 114(3-4), 2012, str.345-357

· Srebrny M., Analiza kosztów i korzyści z elektronicznego systemu rozliczeń podatkowych, Artykuły naukowe – Ekonomia, Europejski Projekt Innowacyjnego Transferu Wiedzy wNauce, PITWIN, http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/ekonomia/1485-analiza-kosztow-i-korzyci-z-elektronicznego-systemu-rozlicze-podatkowych, 2011 (in Polish)

· Morawiecki P., Srebrny M., A SAT-based preimage analysis of reduced KECCAK hash functions, The Second SHA-3 Candidate Conference, Santa Barbara CA, USA, August 23-24, 2010, http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/sha-3/Round2/Aug2010/; Cryptology ePrint Archive, Report 2010/285, 2010

· Cz. Kościelny, M. Kurkowski, M. Srebrny, Kryptografia, podstawy teoretyczne ipraktyczne zastosowania, wyd. PJWSTK, 2009 (In Polish)

· Srebrny M., Stępień L., A propositional programming environment for linear algebra, Fund. Inform. 81 (2007), no. 1-3, pp. 325-345

· Kurkowski M., Srebrny M., A quantifier-free first-order knowledge logic of authentication. Fund. Inform. 72 (2006), no. 1-3, pp. 263-282

· Szczesny W., Kowalczyk T., Such P., M.Srebrny, Testowanie jakości szyfrów jako generatorów liczb pseudolosowych: wyniki eksperymentów przeprowadzonych metodami gradacyjnej analizy danych, raport wewnętrzny, IPIPAN, 2006 (in Polish)

· Jakubowska G., Penczek W., Srebrny M., Verifying security protocols with timestamps via translation to timed automata, L.Czaja (ed.), Concurrency Specification and Programming 2005 (CS&P'2005), volume 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, pp. 196-210

· Srebrny M., Such P. Testy jakości szyfru z automatami komórkowymi i obrotami, raport wewnętrzny IPI PAN, 2004 (in Polish)

· Srebrny M, Srebrny M. A., Faktoryzacja w SAT, raport wewn. IPIPAN, 2004 (in Polish)

· BorzyszkowskiA.M.,SrebrnyM.,Weryfikacja poprawności protokołów kryptogra-ficznych, www.signet.pl/archiwum, Maj 2003 (in Polish)

· BorzyszkowskiA.M.,SrebrnyM.,Protokołykryptograficzne,www.signet.pl/archiwum, Styczeń 2003

· Srebrny M., Such P., Encryption Using Two-Dimensional Cellular Automata with Application, Proceedings of Advanced Computer Systems 2002, Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 177-190

· Jacheć G., Kurkowski M., Orzechowski M., Sitnicki I., Srebrny M., Podpis elektroniczny, skrypt ALTKOM, 2002 (in Polish)

· Srebrny M., Technologie podpisu elektronicznego oraz zagadnienia wiarygodności (bezpieczeństwa), w : W.Paluszyński, red. Vademecum Podpisu Elektronicznego, wyd. Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2002 (in Polish)

· Jakubowska G., Srebrny M., Specification of Timed Authentication Protocols with Coloured Petri Nets, in: Proceedings of Advanced Computer Systems 2001, pp. 383-392, Kluwer Academic Publishers, 2002

· Borzyszkowski A., Srebrny M. Faktoryzacja przy pomocy masowej równoległości?, http://www.signet.pl/archiwum/93.html, 2002 (in Polish)

· Srebrny M., Lonc Z., A Combinatorial Algorithm For Sharing A Key, in: Proceedings of Advanced Computer Systems 2001, str. 393-406, Kluwer Academic Publishers, 2002

· Dobrzański W., Jakubski A., Srebrny M., Srebrny M. A., Distributed Password, w Proceedings of Advanced Computer Systems 2001, str. 407-417, Kluwer Academic Publishers, 2002

· Mirkowska G., Salwicki A., Srebrny M., Tarlecki A. First order specification of programmable data types, SIAM Journal of Computing, Volume 30, Number 6, 2001, pp. 2084-2096

· Dobrzański W., Srebrny M. Distributed Password for Quorum and Veto, Scientific Research Notices of the Institute of Mathematics and Computer Science, vol. VIII, pp.124-132, Jan Długosz University Press, Częstochowa, 2001

· Jakubski A., Srebrny M., Algorithms for sharing a password, Zeszyty Naukowe WSP wCzęstochowie, seria Matematyka, 2000, pp. 81-87

· Srebrny M., Algorytmy podpisu cyfrowego, opracowanie dla Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu, 1998 (in Polish)

· Penczek W., Srebrny M., A complete axiomatization of first-order temporal logic over trace systems, in: Partial order methods in verification, Proc. of Discrete Mathematics and Computer Science conference, Princeton, July 1996, Amer. Math. Soc. Publications, Providence, 1997

· Krawczyk A., Srebrny M., Measurability and the Baire property at higher levels, Z.Math. Logik Grundlag. Math. 36 (1990), no. 5, pp. 377-380

· Srebrny M., Measurable selectors of PCA multifunctions with applications. Memoirs Amer. Math. Soc., Volume 52, Issue 311, 1984

· Srebrny M., Zbiory konstruowalne i gry analityczne, Wiadom. Mat. (2) 22, (1979), no. 1, str. 30-34 (in Polish)

· Srebrny M., Singular cardinals and analytic games, w: Higher set theory, Proc. Conf., Math. Forschungsinst., Oberwolfach, 1977, pp. 39-422, Lecture Notes in Math., 669, Springer, Berlin, 1978

· Srebrny M., Relatively constructible transitive models, Fund. Math. 96 (1977), no. 3, pp.161-172

· Srebrny M., Second-order theories of countable transitive models,  Prace Nauk. Inst. Mat. Politech. Wrocƚaw., No. 14, Ser. Konfer. No. 1 (1977), str. 57-61

· Marek W., Srebrny M., Urelements and extendability, Set theory and hierarchy theory, Proc. Second Conf., Bierutowice, 1975, str. 203-219, Lecture Notes in Math., Vol. 537, Springer, Berlin, 1976

· Marek W., Srebrny M., No minimal transitive model of $Z^{-}$. Z. Math. Logik Grundlagen Math. 21 (1975), pp. 225-228

· Srebrny M., Note on a theorem of Mostowski,. Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 22 (1974), pp. 997-1000

· Marek W., Srebrny M., On transitive models for fragments of set theory, Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 21 (1973), pp. 389-392

Edited volumes

· Andrzej Mostowski and Foundational Studies. Eds.: Ehrenfeucht A., Marek V. W., Srebrny M., IOS Press, Amsterdam, 2008

· Set theory and hierarchy theory. V. Proceedings of the Third Conference on Set Theory and Hierarchy Theory held at Bierutowice, September 17-24, 1976, Eds.: Lachlan A, Srebrny M. and Zarach A., Lecture Notes in Mathematics, Vol. 619. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1977

· Set theory and hierarchy theory. A memorial tribute to Andrzej Mostowski. Proceedings of the Second Conference held at Bierutowice, Poland, 1975, Eds.: Marek W., Srebrny M. and Zarach A.

Biografic papers

· Krajewski S., Srebrny M., On the life and work of Andrzej Mostowski (1913-1975), [in:] Andrzej Mostowski and Foundational Studies, str. 3-14, IOS, Amsterdam, 2008

Translation from English

· Anita Burdman Feferman, Solomon Feferman  Alfred Tarski: Życie i logika, tłum.: Golińska-Pilarek J. i Srebrny M., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009


Last update: May 16, 2013