[ Po polsku][English][deutsch]

Polish Christmas Tunes

Anybody knowing Polish (and German), having a plain PC and interested in melodies of Polish and German Christmas songs (sung for generations in my house, and also publicly in churches, hence I think without any copyright limitations), may download a little program written myself for MS-DOS and the standard loudspeaker and play a little (It's a self-extracting file named boze_nar.exe. After running it, start one of the batch files, preferrably polish.bat).

No fun using old PC's but still interested in Polish Christmas ? Don't worry. I am trying to find and/or make some MIDI files containing selected tunes of Polish Christmas songs.Currently only the following are available:

 1. Wsrod nocnej ciszy (In the Silence of the Night)
 2. Bog sie rodzi (God is being born)
 3. Cicha noc (Silent Night)
 4. Lulajz|e Jezuniu (Sleep Little Jesus)
 5. Przybiez|eli do Betlejem (They came to Betlehem)
 6. Dzisiaj w Betlejem (Today in Betlehem)
 7. Mizerna, cicha (Poor and Quiet)
 8. Me`drcy s`wiata (The Wise)
 9. Gdy s`liczna panna (As the Beautiful Virgin)
 10. Gdy sie` Chrystus rodzi (When Christ is born)
 11. Aniol` pasterzom mo`wil` (The Engel told the Shepherds)
 12. A co`z| z ta` Dziecina` (And what about that Child)
 13. Jam jest dudka (I am the musician of the Lord)
 14. Jezus malusien`ski (The Little Jesus)
 15. Ach ubogi z|lobie (The Poor Crip)
 16. A wczora z wieczora (Yesterday in the Evening)
 17. Do szopy, hej pasterze (To the barn, you shepherds)
 18. Bracia, patrzcie jeno (Brothers, look over there)
 19. Hej w dzien` narodzenia (On the Day that the Son is born)
 20. Pasterze mili (Friendly Shepherds)
 21. Po`jdz`my wszyscy do stajenki (Let's Go to the Barn)
 22. Triumfy Kro`la Niebieskiego (The Thriumph of the Heavenly King)
 23. Zagrzmial`o, rune`l`o (The Soild in Betlehem Shaked)
 24. Z narodzenia Pana (Because the Lord is Born)
 25. Wesol`a` nowine` (The Joyful News)
 26. W z|lobie lez|y (He is lying in the crip)
 27. W dzien` Boz|ego Narodzenia (On the Day that God is Born)
 28. A 6 minutes long mixture of some tunes

Texts of many of these Christmas songs are available atSaint Nicolaus Embassy to Warsaw
Most texts were translated either to German or to English HERE
 1. Bóg się rodzi (The God Is Born)
 2. Mizerna, cicha (Barn, Poor and silent)
 3. Gdy się Chrystus rodzi (When Christ is born)
 4. A cóż z tą Dzieciną (What shall we be doing)
 5. Jam jest dudka (I’m musician of Son of Almighty)
 6. Pasterze mili (Gentle Shepherds)
 7. W żlobie leży (In crib lying)

Kod polskich znako`w: Wybierz PLK
Wybierz inny kodKole`dy

Kole`dy polskie sa` niezwykl`e nie tylko z uwagi na oryginalne melodie, ale na ich gl`e`bie` tres`c` teologiczna`. "Ludowa wiara" nie jest prymitywna,

Dla zainteresowanych posiadaja`cych pecet z dosem przygotowal`em samorozpakowuja`cy sie` program boze_nar.exe (300K), kto`ry po rozpakowaniu startuje sie` batchem polish.bat lub german.bat, a kto`ry odtwarza ze 30 kole`d polskich i tuzin niemieckich pokazuja`c na ogo`l` tekst przynajmniej jednej zwrotki.
UWAGA: Jes`li masz zainstalowane polskie litery w LATIN2 (MS DOS) oraz kolorowy monitor, powinienes` do katalogu z rozpakowanym boze_nar.exe skopiowac` plik konfiguracyjnyacelnosz.z. Dla innych standardo`w (MAZOVIA, ISO-LATIN2 itp.) plik ten nalez|y stosownie zmodyfikowac`.

Poniz|ej prezentuje` wybrane melodie polskich kole`d.

 1. Ws`ro`d nocnej ciszy
 2. Bo`g sie` rodzi
 3. Cicha noc
 4. Lulajz|e Jezuniu
 5. Przybiez|eli do Betlejem
 6. Dzisiaj w Betlejem
 7. Mizerna, cicha
 8. Me`drcy s`wiata
 9. Gdy s`liczna panna
 10. Gdy sie` Chrystus rodzi
 11. Aniol` pasterzom mo`wil`
 12. A co`z| z ta` Dziecina`
 13. Jam jest dudka
 14. Jezus malusien`ski
 15. Ach ubogi z|lobie
 16. A wczora z wieczora
 17. Do szopy, hej pasterze
 18. Bracia, patrzcie jeno
 19. Hej w dzien` narodzenia
 20. Pasterze mili
 21. Po`jdz`my wszyscy do stajenki
 22. Triumfy Kro`la Niebieskiego
 23. Zagrzmial`o, rune`l`o
 24. Z narodzenia Pana
 25. Wesol`a` nowine`
 26. W z|lobie lez|y
 27. W dzien` Boz|ego Narodzenia
 28. 6 minut kole`d
Teksty wielu z tych kole`d oferuje Ambasada S`wie`tego Mikol`aja w Warszawie .
Wie`kszos`c` z nich przetl`umaczono na niemiecki lub angielski TUZanim nadejdzie rados`c` Boz|ego Narodzenia, zanuc`my razem adwentowe Spus`c`cie nam na ziemskie niwy .

Polnische Weihnachtslieder

Polnische Weihnachtslieder zeichnen sich nicht nur durch originelle Melodien sondern auch durch tiefen theologischen Inhalt aus, obgleich sie oftmals von einfachen Bauern verfaßt wurden.

Für Leute mit Kenntnis der polnischen Sprache bereitete ich ein PC DOS Programm vor, das etwa 30 polnische und ein Dutzend deutsche Weihnachtsliederspielt und meistens eine Strophe des Texts dabei zeigt. Sie können gleich eine selbstentpackende Version laden (etwa 300 K), entpacken lassen und dann eine Batch-File starten (z.B. polish.bat oder german.bat). Es wird der Standardlautsprecher des PC verwendet.Zwei der polnischen Weihnachtslieder habe ich ins Deutsch übersetzt und sie werden von german.bat vorgestellt. Viel Spaß

Nachstehend finden Sie Melodien einiger populärer polnischer Weihnachtslieder in MIDI Format.

 1. Wsrod nocnej ciszy (Es schallt die Stimme mitten in der Nacht)(Deutsche Fassung des Textes verfügbar)
 2. Bog sie rodzi (Gott wird geboren) (Deutsche Fassung des Textes verfügbar)
 3. Cicha noc (Stille Nacht - ist ursprüglich deutsch, doch wird in Polen mit Vorliebe gesungen)
 4. Lulajz|e Jezuniu (Schlaf, kleiner Jesus)
 5. Przybiez|eli do Betlejem (Sie rannten nach Betlehem)
 6. Dzisiaj w Betlejem (Heute in Betlehem)
 7. Mizerna, cicha (Arm und still)
 8. Me`drcy s`wiata (Die Weisen)
 9. Gdy s`liczna panna (Als die schöne Jungfrau)
 10. Gdy sie` Chrystus rodzi (Wenn Christ geboren wird)
 11. Aniol` pasterzom mo`wil` (Der Angel sagte den Hirten)(Deutsche Fassung des Textes verfügbar)
 12. A co`z| z ta` Dziecina` (Und was tun mit dem Kind)
 13. Jam jest dudka (Ich bin der Musikant des kleinen Jesus)
 14. Jezus malusien`ski (Der kleine Jesus)
 15. Ach ubogi z|lobie (Du arme Krippe)
 16. A wczora z wieczora (Und gestern am Abend)
 17. Do szopy, hej pasterze (In den Stall geht ihr Hirten)
 18. Bracia, patrzcie jeno (Brüder, schaut nur)
 19. Hej w dzien` narodzenia (Ach, am Tage der Geburt)
 20. Pasterze mili (Nette Hirten)
 21. Po`jdz`my wszyscy do stajenki (Gehen wir alle in den Stall)
 22. Triumfy Kro`la Niebieskiego (Siegeszug des Himmlischen Kö nigs)
 23. Zagrzmial`o, rune`l`o (Der Boden wankte in Betlehem)
 24. Z narodzenia Pana (Wegen der Geburt des Herrn)
 25. Wesol`a` nowine` (Die erfreuliche Nachricht)
 26. W z|lobie lez|y (Er liegt in der Krippe)
 27. W dzien` Boz|ego Narodzenia (Am Tage der Geburt Gottes)
 28. 6 Minuten Weihnachtsmusik
Die meisten Texte finden Sie in der Heiliger-Nicolaus-Botschaft in Warschau
Die meisten Texte wurden entweder auf deutsch oder auf englisch hier übersetzt
 1. Bóg się rodzi (Gott wird geboren)
 2. Lulajże Jezuniu (Schlaf, schlaf, Jesulein, schlaf)
 3. Wśród nocnej ciszy (Es schallt die Stimme mitten in der Nach)
 4. Przybieżeli do Betlejem (Hirten rannten nach Bethlehem)
 5. Dzisiaj w Betlejem (Heute in Bethlehem)
 6. Mędrcy świata (Ihr Monarchen, ihr drei Weisen)
 7. Gdy śliczna panna (Als schöne Jungfrau)
 8. Anioł pasterzom mówił (Ein Engel sagte den Hirten)
 9. Jezus malusieński ( Ich hör Jesus weinen)
 10. Ach ubogi żlobie (Krippe so armselig)
 11. A wczora z wieczora (Heute eingetroffen)
 12. Do szopy, hej pasterze (Geht Hirten in die Scheune,)
 13. Bracia, patrzcie jeno (Brüder, es brennt Himmel)
 14. Hej w dzień narodzenia (Am Tag der Geburt)
 15. Pójdźmy wszyscy do stajenki (Gehen wir dorthin alle)
 16. Triumfy Króla Niebieskiego (Siegeslied des Himmlischen Königs)
 17. Zagrzmiało, runęło (Es donnerte, es zitterte )
 18. Z narodzenia Pana (Fröhlich ist der Tag der Geburt des Herrn)
 19. Wesołą nowinę (Ich will euch fröhliche Botschaft vekünden)
 20. W dzień Bożego Narodzenia (Ganze Schöpfung singt im Chore)
 21. Hola, hola, pasterze z pola (vom, Felde Hirten)
 22. My też pastuszkowie (Kleine Hirtenscharchen)
 23. kolęda kaszubska (kaschubisches Weihnachtslied)
 24. Narodził się Jezus Chrystus (Jesus Christus ward geboren.Seien wir alle froh)
 25. Oj, Maluśki, Maluśki (Warum bist Du im Himmel im Himmel Jesu nicht geblieben)
 26. Nie było miejsca dla Ciebie (In keinem Wirtshaus Bethlehems)
 27. O gwiazdo Betlejemska (Bethlehems Stern des Gerechten)
 28. Dzieciątko się narodziło, hej nam hej (Heut ist Heiland uns geboren)

Merry Christmas. Click here if you want your visit to be counted
This page is maintained by Mieczyslaw A. Klopotek. < klopotek@ipipan.waw.pl>
Created: November 25th, 1997