Prof. dr hab. Mirosław Dąbrowski

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii Nauk

zmarł dnia 8 października 1995.

Urodzony 14 września 1937 w Dobrzyniewie Dużym. W 1961 r ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 1969 r na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1975 r. W 1986 r Rada Państwa nadała Mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

Karierę naukową rozpoczynał badaniami w dziedzinie metod numerycznych. Ale głównym kierunkiem Jego zainteresowań były inteligentne systemy wyszukiwania informacji, w tym automatyczne indeksowanie dokumentów, bezsłownikowa analiza morfologiczna i syntaktyczna tekstów w języku naturalnym (polskim), automatyczna identyfikacja nowych złożonych pojęć technicznych z tytułów i streszczeń dokumentów, metody klasyfikacji deskryptorów i dokumentów, efektywność systemów wyszukiwania informacji. Był również aktywny w innych, bliskich dziedzinach takich jak systemy ekspertowe czy sieci neuronalne. Jego pasją była promocja metod sztucznej inteligencji.

Wiele wysiłku poświęcał sprawom organizacyjnym nauki polskiej. Stworzył dział sztucznej inteligencji w IPI PAN. Od 1984 r był zastępcą dyrektora d/s naukowych, a od 1988 dyrektorem IPI PAN. Przez szereg lat był Przewodniczącym Komisji Międzynarodowej Współpracy Akademii Nauk w zakresie Naukowych Zagadnień Techniki Obliczeniowej, a także wieloletnim koordynatorem centralnego programu badań podstawowych w informatyce. Był członkiem komitetów programowych wielu konferencji naukowych, przewodniczył m.in. serii międzynarodowych sympozjów "Inteligentne Systemy Informacyjne". Był promotorem szeregu prac doktorskich, recenzentem wielu rozpraw, artykułów i książek w dziedzinie informatyki, a w szczególności dotyczących sztucznej inteligencji. Promował rozwój młodych naukowców.

Zachowamy Go w pamięci jako człowieka o pogodnym i życzliwym usposobieniu, wyrozumiałego Przełożonego, lubianego Kolegę, a nade wszystko tego, który okazał wielu osobom bezinteresowną pomoc. Instytut Podstaw Informatyki PAN utracił cenionego Dyrektora, a polska nauka aktywnego naukowca.