Życiorys NaukowyAntoni Mazurkiewicz, prof.dr hab.
Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii NaukDane osobowe:

Data i miejsce urodzenia:  

27 czerwca 1934, Mikołajewice, Polska

Narodowoœć :  

polska

Obywatelstwo:

polskie

Wykształcenie i stopnie naukowe:

1978

Tytuł profesora nauk matematycznych (Rada Państwa)

1973

Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych, na podst. pracy "Algebraiczna Teoria Programów" (Instytut Matematyczny PAN)

1965

Stopien doktora matematyki, na podst. pracy "Rozpoznawanie słów w jezykach formalnych" (Instytut Matematyczny PAN)

1955

Stopień magistra matematyki, na podst. pracy "Własnoœci topologiczne rozwiazań równań różniczkowych", (Uniwersytet Warszawski)

Miejsca pracy i stanowiska:

1981 - teraz :

Instytut Podstaw Informatyki PAN, profesor zwyczajny

1993 - 1999 :

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informatyki, profesor (1/2 etatu)

1979 - 1980 :

Instytut Podstaw Informatyki PAN, profesor nadzwyczajny

1971 - 1978:

Instytut Podstaw Informatyki PAN, docent

1959 - 1970:

Instytut Maszyn Matematycznych, adiunkt

1956 - 1958:

Instytut Matematyczny PAN, st. asystent

1955 - 1956:

Instytut Matematyczny PAN, asystent

Dziedziny zainteresowań:

1984 - teraz:

Obliczenia lokalne, algorytmy rozproszone, systemy wieloagentowe

1976 - teraz :

Teoria współbieżnoœci, podstawy systemow współbieżnych, algorytmy współbieżne

1968 - 1976:

Semantyczne opisy systemów programowania, formalne modele programów i procesów obliczeniowych, matematyczne podstawy informatyki

1964 - 1967:

Teoria programow i jezykow formalnych

1955 - 1963:

Programowanie, jezyki programowania, konstrukcja kompilatorów jezyków programowania

Działalnoœć dydaktyczna:

1993 - 1999:    

Uniwersytet Jagielloński, seminarium z algorytmow rozproszonych

1993 - 1997:

Uniwersytet Jagielloński, wyklad z teorii œladów

1990 - now:

Seminarium "Matematyczne Podstawy Informatyki" IPI PAN (z P. Dembińskim, W. Penczkiem, A. Tarleckim, J. Winkowskim)

1989 - 1990:

Seminarium ze współbieżnosci,UW (z L.Czaja i J.Winkowskim)

1986 - 1987:

Seminarium ze współbieżnosci, Dept. of Computer Science, Leiden University

1986 - 1987:

Wykład "Concurrency II", Dept. of Computer Science, Leiden University

1975:

Wykład z matematycznej teorii programowania na studium doktoranckim Politechniki Warszawskiej

1975 - 1988:

Seminarium z matematycznych podstaw informatyki w IPI PAN (z A.Blikle i J.Winkowskim)

1974:

Wykład z algebraicznej teorii programów w Miedz. Centrum Banacha

1972 - 1973:

Wykłady z matematycznej teorii programów na studium doktoranckim Politechniki Warszawskiej

1972 - 1973:

Wykład z jezyków formalnych na studium doktoranckim UW

1971 - 1973:

Wykład z teorii algorytmów i seminarium z teorii automatów, wydz. matematyki UW

1971 - 1974:

Seminarium z matematycznych podstaw informatyki w IPI PAN

1970 - 1971:

Wstęp do informatyki, wykład na wydz. matematyki UW

1968 - 1970:

Wykład z teorii obliczalnoœci na wydz. matematyki UW

1964 - 1968:

Wykład z jezyków programowania w Instytucie Matematycznym PAN

Stanowiska i obowišzki administracyjne:

1997 - 2003:   

Kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

1979 - 1996:

Kierownik Zespołu Teorii Współbieżnosci IPI PAN

1972 - 1978:

Kierownik Pracowni Matematycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

1962 - 1971:

Kierownik Działu Programowania w Instytucie Maszyn Matematycznych

1960 - 1962:

Kierownik Pracowni Programowania w Instytucie Maszyn Matematycznych

1958 - 1960:

Kierownik Działu Obliczeń w Instytucie Matematycznym PAN

Promotorstwo zakończonych przewodów doktorskich:

Piotr Chrzšstowski

1990    

(wlasnoœci sieci Petriego)

Wojciech Penczek

1989

(logika temporalna, rozprawa wyróżniona)

Tadeusz Kuzak

1989

(semantyka sieci PT)

Kazimierz Jojczyk

1988

(sieci przepływu danych)

Edward Ochmański

1986

(regularne języki sladów, rozprawa wyróżniona)

Tomasz Krawczyk

1986

(mutacje produkcji gramatycznych)

Doan Van Ban

1978

(semantyka procesów współbieżnych)

Ryszard Janicki

1977

(teoria współprogramów, rozprawa wyróżniona)

Miklos Szijarto

1980

(hierarchia języków œladów)

Jacek Irlik

1975

(iteracyjna implementacja rekursywnoœci, rozprawa wyróżniona)

Prowadzenie ok.40 zakończonych prac magisterskich.

Wykłady zaproszone na plenarnych sesjach konferencji naukowych:

Członkostwo z wyboru:

·         w towarzystwach naukowych:

 

·         w komitetach i radach naukowych:

 

·         w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych:

 

Członkostwo w komitetach programowych konferencji miedzynarodowych:

Wyklady zaproszone w zagranicznych oœrodkach naukowych:

   

Aachen Univ. (D)

1979,1984, 1986

Aarhus Univ. (DK)

1975, 1977,1986

Amsterdam Math.Centrum (NL)    

1976, 1986

Arco Felice CNR Lab. (I)

1975

Berlin, Humboldt Univ. (D)

1972

Bonn GMD (D)

1979, 1981, 1983, 1984, 1986, 1989

Bordeaux Univ. (F)

1990, 1992, 1994, 1997, 2005

Bucharest Univ. (R)

1964

Budapest, Acad. of Sci. (H)

1968

Eindhoven Techn. Univ. (NL)

1987

Hamburg Univ. (D)

1979,1984

Helsinki Univ. (SF)

1984

Leiden Univ. (NL)

1984,1987,1989,1996

Novisibirsk Acad. of Sci. (SU)

1972

Oldenburg Univ. (D)

1989

Oslo Techn. Univ. (N)

1977

Paris Univ. Paris VIII, XI (F)

1972,1973,1978,1990,1992,1993,1995

Pisa Univ. and CNR (I)

1975,1978

Princeton Univ. (USA)

1996

Rocquencourt INRIA (F)

1972,1973

Salerno Univ. (I)

1975

Tampere Univ. (SF)

1978

Turku Univ (SF)

1978

Utrecht Univ. (NL)

1978

Długookresowe pobyty zagraniczne:

1986 - 1987: Leiden University, Holandia (profesor)
1976 - 1977: Aarhus University, Dania (profesor wizytujacy)

Nagrody i wyróżnienia:

2005   

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Bordeaux

2000

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

1995

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1980

Złoty Krzyż Zasługi

1978

Nagroda Państwowa Zespołowa II st.

1972

Nagroda Państwowa Zespołowa II st.


Ponieważ moje nazwisko ukazało się na tzw. "liście Wildsteina”, załączam dwa dokumenty wydane przez IPN (Instytut Pamięci Narodowej) stwierdzające, że jestem osobą pokrzywdzoną przez władze komunistyczne: IPN 1  i że nazwisko na liście nie odnosi się do mnie: IPN 2.


Ostatnia aktualizacja: paŸdziernik 2005