Książka zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzi zarządzania jakością. Bez względu na to, jak powinien wyglądać system zarządzania jakością w danym przedsiębiorstwie, wszystkie opisane w książce narzędzia mogą być, a niektóre muszą być, częścią tego systemu. Książka nawiązuje do demingowskiego podejścia do zarządzania jakością i dlatego szczególnie wiele miejsca poświęca dyskusji kart kontrolnych, bez których nie może się obejść żaden system zarządzania jakością. Zwraca się szczególną uwagę na możliwość stosowania tych kart w poprawianiu jakości usług, a nie tylko jakości wyrobów przemysłowych.

Omówione są także inne spośród siedmiu narzędzi statystycznego sterowania procesem, przede wszystkim diagramy Pareta i diagramy Ishikawy.

W zakresie technik pomocnych na etapie projektowania wyrobu oraz
na etapie wprowadzania innowacji projektowych omawia się tzw. siedem narzędzi zarządzania jakością, inaczej zwane siedmioma nowymi narzędziami japońskimi, metodę KJ Kawakity, podejście Kano oraz Dom Jakości.

Specjalne miejsce poświęcone jest przedstawieniu i dyskusji metody
Six Sigma.

Opisane są techniki optymalizacyjne użyteczne przy planowaniu doświadczeń i modyfikowaniu procesu produkcji, jak też takie niestandardowe metody statystycznego sterowania procesem jak bayesowska analiza Pareta, testy nieparametryczne i analiza wielowymiarowa.

Książka powinna okazać się przydatna dla osób zajmujących się problematyką jakości. Może być podstawą kursów na uczelniach technicznych i ekonomicznych zwłaszcza, że każdy rozdział zawiera liczne zadania oraz dane obliczeniowe.