Spis treści

1 Statystyczne sterowanie procesem: krótki przegląd
1.1 Wprowadzenie
1.2 Sterowanie procesem: początki, nieporozumienia
1.3 Przykładowe zadanie sterowania procesem
1.4 Maszyny i procesy świadczenia usług nie zachowują się jak ludzie
1.5 Zasada Pareta
1.6 Czternaście punktów Deminga
1.7 Jak oceniać proces produkcji
1.8 Podstawowa zasada statystycznego sterowania procesem
1.9 Podstawowe procedury statystyczne SPC
1.10 Podsumowanie, czyli o rodzajach zmienności procesu
1.11 Literatura
1.12 Zadania
2 Karty kontrolne przy liczbowej ocenie właściwości 53
2.1 Wprowadzenie
2.2 * Proces produkcji z zaburzeniami
2.3 Estymacja parametrów procesu "nominalnego"
2.4 * Odporne estymatory parametrów procesu niezaburzonego
2.5 * Proces z dryfem wartości oczekiwanej
2.6 * Proces z dodatnim dryfem wariancji
2.7 Karty kontrolne dla pojedynczych pomiarów
2.8 * Nieparametryczne podejście do SPC
2.9 Uwagi końcowe
2.10 Literatura
2.11 Zadania
3 Statystyczne sterowanie procesem oparte na ocenach alternatywnych
3.1 Wprowadzenie
3.2 Wykrywanie rozregulowania procesu
3.3 Karty kontrolne przy stałej liczności próbek
3.4 Karty kontrolne przy różnych licznościach próbek
3.5 Karty kontrolne liczby niezgodności
3.6 Uwagi końcowe
3.7 Zadania
4 Metody sekwencyjne
4.1 Wprowadzenie
4.2 Sekwencyjny test ilorazowy
4.3 Test sum skumulowanych CUSUM
4.4 Karta kontrolna CUSUM Shewharta
4.5 * Zachowanie się testów CUSUM przy dryfie wartości średniej
4.6 Testy sekwencyjne dla trwałej zmiany wartości średniej
4.7 * Zachowanie się testów CUSUM dla danych z dodatnim dryfem wariancji
4.8 Test CUSUM oparty na ocenach alternatywnych
4.9 Literatura
4.10 Zadania
5 Metody wstępnej analizy danych
5.1 Wprowadzenie
5.2 Wykres ramkowy
5.3 Wygładzanie danych przez grupowanie i uśrednianie
5.4 Diagramy Pareta i Ishikawy
5.5 * Optymalizacja systemu stacji kosmicznej za pomocą bayesowskiej analizy Pareta
5.5.1 Struktura hierarchiczna
5.5.2 Bayesowski model Pareta
5.5.3 Przykład
5.5.4 Uwzględnienie w modelu skutków naprawy
5.6 Literatura
5.7 Zadania
6 Głos klienta
6.1 Wprowadzenie
6.1.1 Definicje
6.2 Zdolność procesu
6.3 Six Sigma
6.3.1 Zmniejszanie zmienności procesu
6.3.2 Struktura organizacyjna
6.3.3 Wskaźniki opisujące proces
6.3.4 Wskaźnik "sigma"
6.3.5 Strategia przełomu
6.3.6 Koszt Six Sigma
6.3.7 Podsumowanie
6.4 Narzędzia zarządzania jakością
6.5 Metoda KJ - wspomaganie grupy pracowników w dochodzeniu do konkluzji
6.6 Odzwierciedlenie wymagań klienta w technicznej specyfikacji wyrobu
6.6.1 Zbieranie informacji o potrzebach klienta
6.6.2 Wybieranie najistotniejszych cech wyrobu
6.6.3 Przekształcanie właściwości wyrobu na parametry techniczne
6.6.4 Uwagi
6.7 Literatura
6.8 Zadania
7 Problemy optymalizacji 289
7.1 Wprowadzenie
7.2 Optymalizacyjny algorytm sympleks
7.3 Wybór funkcji celu
7.4 Dlaczego modele liniowe
7.5 Przypadek wielowymiarowy
7.6 Metoda najmniejszych kwadratów
7.7 * Badanie adekwatności modelu
7.8 Doświadczenia czynnikowe 2p
7.9 Plany rotatabilne
7.10 Doświadczenia uzupełnione
7.11 Podejście symulacyjne
7.12 Literatura
7.13 Zadania
8 Problemy wielowymiarowego sterowania procesem
8.1 Wprowadzenie
8.2 Testy dla parametru położenia oparte na ilorazie wiarogodności
8.3 Testy wielokrotne
8.4 Odporna estymacja średniej procesu uregulowanego
8.5 Rangowy test dla parametru położenia
8.6 Test rangowy dla parametru skali i/lub parametru położenia
8.7 Zadania
Skorowidz