James R. Thompson

Jacek Koronacki

Jacek Nieckuła

TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

od Shewharta do metody "Six Sigma"

ISBN 83-87674-99-0